Overenskomst


Ved siden af loven gælder den overenskomst, som er på området. Ex. i HK-overenskomsten finder du bestemmelser om løn mv. for elever, og ligeledes i overenskomsten for social- og sundhedspersonale finder du bestemmelser om løn og arbejdstid mv.