Hjælpemidler


Der er mulighed for at søge hjælp hos bopælskommunen til arbejdsredskaber, mindre arbejdspladsindretninger og kortere kurser, hvis denne hjælp er afgørende for at personen kan fastholde eller opnå ansættelse i fleksjob. Hjælpen søges bopælskommunen.