Opfølgning/genforhandling – ændring kriterier


Bopælskommunen vil løbende holde kontakt med arbejdsstedet og medarbejderen for at sikre at ordningen fungerer godt for begge parter.