Stillingsannoncering i Albertslund Kommune

Albertslund kommune har pr. 1. august 2016 indgået nyt samarbejde med Ofir vedr. stillingsannoncering. Kontrakten med Jobindex udløber den 31.juli 2016. Dog bruger vi fortsat Emply til håndtering af kandidater og ansøgninger.


Annonceringspakker muligheder - Ofir

Minimumspakken:

I den nye kontrakt med Ofir bruger  vi som standard Minimumspakken til annoncering til kr. 1.400. (tidligere 1700 kr.)

Denne pakke består af eksponering på:
Ofir, www.albertslund.dk , www.jobnet.dk, Albertslund Posten samt 2 øvrige medier fra Ofir jobunivers i op til 35 dage. De 2 øvrige medier bliver valgt ud fra hvilken stilling det er, så der kan eksponeres i de relevante medier.

Eksempel på hvordan annoncen ser ud ved første blik på ofir.dk med minimumspakke:

 

Øvrige pakker kan tilkøbes:

Medium pakken:

Jobannoncen eksponeres på Ofir.dk med høj placering, samt på Facebook og Linkedin. Annoncen vises desuden på 5 andre relevante lokalmedier, fag- og branchewebsites og onlinemagasiner op til 60 dage. kr. 3.096,50.

Eksempel på hvordan annoncen ser ud ved første blik på ofir.dk med mediumpakke:

Premium pakken:

Jobannoncen eksponeres på Ofir.dk med fremhævet topplacering, samt på Facebook, Linkedin, Google og ved målrettet bannerannoncering. Annoncen vises desuden på 7 andre relevante lokalmedier, fag- og branchewebsites og onlinemagasiner op til 60 dage. kr. 4.496,50.

Eksempel på hvordan annoncen ser ud ved første blik på ofir.dk med premiumpakke:

Premium+ pakken:

Jobannoncen eksponeres på Ofir.dk med fremhævet topplacering, samt på Facebook, Linkedin, Google og ved målrettet bannerannoncering. Annoncen vises desuden på StepStone eller Jobfinder samt på 10 andre relevante lokalmedier, fag- og branchewebsites og onlinemagasiner op til 60 dage kr. 7.996,50.

Yderligere i pakkerne er der udsendelse til Ofirs matchende jobagenter inden for max. 24 timer efter registrering og udsendelse til kandidater i Ofirs CV-database, som matcher stillingen.

Hvordan slår jeg stillinger op?

  • Efter du har udarbejdet din annoncetekst skal du sende den til stillingsannoncer@albertslund.dk hos Sekretariatet i Økonomi og Stab. Annoncen skal sendes senest 2 arbejdsdage før du ønsker den online.

 

  • Sammen med teksten skal du sende navnene og e-mail adresser på de personer, der sidder i ansættelsesudvalget, samt Rollebi bruger-id (cixxxxx), på den der betaler e-fakturaer vedr. stillingsannoncer i din afdeling. Hvis der er behov for at ændre eller opdatere ansættelsesudvalg, skal du også rette henvendelse til stillingsannoncer@albertslund.dk

 

  • Udover dette skal du i mailen oplyse hvem der er projektleder og hvem der er rekrutteringsmedarbejder på projektet. Projektleder og rekrutteringsmedarbejder kan godt være den samme, men det kan også være en leder, der er projektleder og en rekrutteringsmedarbejder, der står for at indkalde, sende afslag m.v.

 

  • Hvis ikke din mail indeholder ovenstående oplysninger kan det forsinke processen for annonceringen.
  • Brug af supplerende medieudbyder:

    Hvis I ønsker at bruge supplerende medieudbyder til jeres stillingsannonce/rekruttering, skal I stadig sende annoncen til Økonomi og Stab . Stillingen skal nemlig under alle omstændigheder slås op som minimumspakke (dvs. på Albertslund Kommune hjemmeside, Albertslund Posten, Ofir, Jobnet og 2 andre medier) og dette er ufravigeligt. Hvis i vil have en supplerende medieudbyder til at hjælpe jer med eksempelvis kandidathåndtering, indkaldelser og afslag er dette er dog op til jer og for egen regning

 

Målrettet annoncering

Ønsker man yderligere og mere målrettet annoncering (eksempelvis i et fagmagasin) sker det via mediebureauet Signatur. Det gælder annoncering i trykte medier og andre digitale jobportaler. Læs hvordan her.

Se hvornår de forskellige medier har deadlines (og priser for opslag). Husk at mediebureauet Signatur skal have teksten til annoncen senest en dag før deadline på mediet.

Liste over deadlines for medier

 

Hvordan opkræves der?

Udgifter i forbindelse med stillingsannoncering bliver opkrævet centralt fra Økonomi og Stab. I vil således ikke blive faktureret direkte fra Ofir.

Efter annonceteksten er sendt til den centrale postkasse og annoncen er blevet publiceret, vil  Økonomi og Stab opkræve udgiften hos afdelingen via Rollebi bruger-id. Regningen sendes til den person/det Rollebi bruger-id (cixxxxx), som I oplyser ved oprettelsen af annoncen. Det er derfor vigtigt at Rollebi bruger-id (cixxxxx) er korrekt.

Rekrutteringssystem - Emply

 

Albertslund Kommune har en aftale med Emply, et digitalt rekrutteringssystem, så der spares administrative ressourcer ved hver rekruttering - og ansøgerne får en mere ensartet oplevelse, når de ansøger hos Albertslund Kommune.

Når du skal slå en stilling op, sender du den (som andetsteds beskrevet) til stillingsannoncer@albertslund.dk 

Derefter bliver du oprettet i systemet, hvor du så logger ind, når du har fået tilsendt en kode. I systemet modtager du ansøgninger, sender 'autosvar' i processen, håndterer dine ansøgere m.v., så du sparer tid. 

Det betyder, at du ikke længere modtager alle ansøgningerne i outlook, men i en database, hvor du løbende kan gå ind og se ansøgningerne, sortere dem osv.

For at komme i gang med rekrutteringsprocessen i Emply systemet kan du gøre brug af nedenstående manualer:

Kandidathåndtering: indkaldelser til samtale, sende afslag osv 

Ansættelsesudvalg: Håndtering, kommenter og like kandidater.

 

Spørgsmål

Har du spørgsmål eller behov for hjælp i forbindelse med rekruttering kan du kontakte en af kommunens superbrugere:

Aaliya Erfan Changezi, Økonomi og Stab, 43687626 - aaliya.erfan.changezi@albertslund.dk

Pernille Carlsen, Økonomi og Stab, 43687666 - pernille.carlsen@albertslund.dk

Mads Østergaard, Økonomi og Stab mads.oestergaard@albertslund.dk

 

Tovholder på kontakt til Emply og Ofir er Sekretariatsmedarbejder Aaliya Erfan Changezi og Pernille Carlsen i Økonomi & Stab.

Eksempler på annoncer

Se eksempler på forskellige annoncer i vores design

Eksempel på trykte annoncer

Annoncer på hjemmesiden