Model A


Når der aftales funktionsløn efter model A, er funktionslønnen pensionsgivende for overenskomstansatte og der skal indbetales supplerende pension for tjenestemænd, hvis konstitutionen ikke er af kortere varighed, medmindre der i forvejen er oprettet en supplerende pensionsordning.

Et naturligt udgangspunkt for aftale af funktionsløn vil være at se på:

  • Lønniveauet i den stilling, der skal konstitueres i
  • Lønniveauet for den medarbejder / de medarbejdere, der midlertidigt skal overtage opgaverne i den højere stilling
  • Omfanget af de opgaver, der skal løses i den højere stilling – er det alle væsentlige opgaver, eller alene mindst halvdelen, eller noget midt imellem