Hvordan ansætter man en ledig i løntilskudsjob?

Der aftales en løntilskudsansættelse i samarbejde med Jobcentret eller ekstern aktør


Der er flere indgange, når en ledig skal ansættes i et løntilskudsjob

 1. Jobcentret henvender sig med en ledig
 2. Den ledige henvender sig selv
 3. Lederen opretter selv et tilbud ved at udfylde et arbejdsgivertilbud AB201, som også skal indeholde en jobprofil med en beskrivelse af de opgaver, der ligger i jobbet. Blanketten sendes til bmb.virksomhedsteamet@albertslund.dk. Virksomhedstemaet udbyder jobbet og finder en person, der matcher profilen.

Når der er etableret kontakt mellem leder og ledig afholdes en jobsamtale. Hvis leder og ledig ønsker det, kan der efterfølgende aftales en løntilskudsansættelse i samarbejde med Jobcentret eller ekstern aktør. Vær opmærksom på, at papirgangen kan tage et par uger.

Den del af papirgangen, som lederen er ansvarlig for, ser således ud:

 • Leder udfylder blanket AB 201 (Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud) evt. i samarbejde med Jobcentret

 • Den udfyldte blanket sendes til Jobcentret på bmb.virksomhedsteamet@albertslund.dk eller til ekstern aktør.

Bevillingsblanket AB 201

 •  Leder modtager dernæst en bevillingsblanket AB 221 fra Jobcentret eller ekstern aktør inkl. jobnummer og dagpengesats, til brug for indberetning i Lønservice fanebladet i Rollebien. Lederen underskriver side 2 og sender denne retur Jobcentret på bmb.virksomhedsteamet@albertslund.dk eller til ekstern aktør

 • Lederen opretter ansættelsen i Lønservice fanebladet i Rollebien, og det er i den forbindelse afgørende, at lederen sikrer, at den ledige ansættes på rigtige overenskomstmæssige vilkår. Dvs. at lederen altid spørger den ledige, om han/hun tidligere har været ansat indenfor området, har været ansat i en kommune eller har opsparet pension (husk at tidligere løntilskudsansættelser også udløser pension).

 • Den ledige skal fremlægge dokumentation for ovenstående, som lederen tager højde for i oprettelsen af ansættelsen

 • Lederen ligeledes skal undersøge hvilken overenskomst, samt hvilket løntrin den ledige skal indplaceres på. Dette har betydning for udregning af timesats

 • Leder modtager underskrevet eksemplar af ansættelsesbrev (AB811) fra den ledige
 • Lederen opretter en ansættelsessag i personalemappen i rollebien.

 

Den ledige må, i lighed med ordinært ansatte, ikke starte i løntilskud, før vedkommende har fået et ansættelsesbrev (AB 811).