Valg af uddannelse til medarbejderne


Arbejdsgiveren afgør selv hvilken offentlig eller privat udbudt uddannelse medarbejderen skal deltage i. Er der tale om private uddannelser og uddannelser med brugerbetaling, betaler arbejdsgiveren selv deltagergebyret, jf. LAB-loven.