Kontaktpersoner i personalespørgsmål


Fagligt ansvarlige

Majken Olesen (43 68 60 91)

Rikke Hornemann Brandt (43 68 60 52)

Heidi Stolberg (43 68 60 31)

Lønteamet (43 68 60 30)

 

Det administrative område 

By, Kultur og fritid - Rikke

Musikteatret - Rikke

Biblioteket - Rikke

Arbejdsmarked, Erhverv og Ydelser - Heidi

Jobcentret - Heidi

Jobhuset - Heidi

Miljø og Teknik - Majken 

Familieafsnittet - Majken

Det administrative fællesskab - Rikke

Pension og ydelser - Majken

Myndighedsfunktionen VSB - Majken

Skoler og Uddannelse - Heidi

Dagtilbud - Heidi

Sundhed, Pleje og Omsorg - Rikke

Økonomi og Stab - Majken


Det tekniske område

Materielgården - Majken

Stadion - Majken

Rideskolen - Majken

Dyregården - Majken

Albertslund Forsyning - Majken

Intern service - Rikke

Betjentene og rådhuskantinen - Rikke

Rengøringen - Rikke

Vagten - Rikke

Vikingelandsbyen - Rikke


Skoler og SFOer

Egelundskolen og SFO - Heidi

Herstedsvester skole og SFO - Heidi

Herstedøster skole og SFO - Heidi

Herstedlund skole og SFO - Heidi

Brøndagerskolen - Heidi

UngeCenter - Heidi

Musikskolen - Heidi

Billedskolen - Heidi

UU-Vestegnen - Heidi


Dagtilbudsområdet

Dagplejen - Heidi

Damgården - Heidi

Hyldespjældet - Heidi

Kastanjen - Heidi

Lindegården - Heidi

Roholmhaven - Heidi

Rosenly - Heidi

Stensmosen - Heidi

Storken - Heidi

Toftekær - Heidi

Troldehøj - Heidi

Søndergård - Heidi

Baunegård - Heidi

Brillesøen - Heidi

Sydstjernen - Heidi

På sporet - Heidi

Ved Vejen - Heidi

 

Klubberne

Klub Kærnehuset - Heidi

Bakkens Hjerte - Heidi

Baunegårdens klub - Heidi

Fritidscentret Svanen - Heidi

Familiecentret Storagergård - Heidi

Ungehuset - Heidi

Hedemarken - Heidi

Nord - Heidi

Motorcentret - Heidi


Det specialiserede socialområde for børn og voksne

Boligerne Herstedøster Sidevej - Majken

Bofælleskaberne - Majken

Familiehuset - Majken

Socialpsykiatrien - Majken

Den Kriminalpræventive enhed - Majken

PPR - Majken

Sundhedsplejen - Rikke

Tandplejen - Rikke


Ældre området

ALBO / Sundhedshuset - Rikke

Humlehusene - Rikke

Genoptræningen - Rikke

Hjemmeplejen:

Sygeplejerskerne - Rikke

Værkstedsgården - Rikke

Nordlyset - Rikke


Specifikke områder

Ansættelse på særlige vilkår - Rikke og Majken

Løntilskud og nyttejob - Rikke

Seniorjob - Rikke

Fleksjob, den gamle fleksjobpulje - Majken

Fleksjob, nye regler - Rikke og Majken

Skånejob og løntilskud til førtidspension - Rikke og Majken

Jobrotation - Rikke og Majken

Ansættelse af elever - Rikke

Sygedagpengeregler - Majken, Camilla og Marianne

Ferieregler - Rikke

Barselsregler - Majken

Tjenestemænd - Heidi, Lone og Ulla

Kørselsgodtgørelse - Rikke

Personalegoder - Heidi

Chefer - Majken

Åremålsansættelse - Majken

Specialkonsulenter og chefkonsulenter - Majken

Arbejdstid på Rådhuset - Majken

Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørep. - Rikke