IPL - Identificering, Prioritering og Løsning

Lær hvordan du arbejder med handlingsplaner i IPL systemet


IPL står for Identificering, Prioritering og Løsning

IPL-systemet er et system til håndtering af arbejdspladsvurdering. Systemet anvendes til at holder styr på de ideer der kommer til afdelingens APV-handlingsplan. Ud fra de ideer der fremkommer kan handlingsplanen laves og man kan løbende følge, hvordan det går med at opfylde de enkelt punkter i planen.

IPL-workshop for administratorer

Alle ansatte i virksomheden har adgang til at læse alt, men for at kunne indtaste nye data i systemet skal man have tildelt skrive-rettigheder.

Som udgangspunkt er det Arbejdsmiljøgrupperne, der kan skal kunne skrive i systemet.
Der er oprettet et antal administratorer som kan oprette brugere og give dem rettigheder.

IPL Workshoppen for administratorer består af en række (korte) oplæg ved tavlen.

- Kort beskrivelse af IPL-systemet.

- Gennemgang af modulet til oprettelse af brugere og tildeling af rettigheder.

- Gennemgang af hvordan der oprettes og flyttes organisationsenheder.

På workshoppen bliver der god tid til, at deltagerne kan lave evt. oprettelser/rettelser af organisationen, brugere og rettigheder.

Tid og sted:

Kurset holdes den 4. maj 2015 fra kl. 12.30 - 15.30 lokale 129 bygning A.

 

IPL-workshop Handlingsplaner

IPL Workshoppen består af en række (korte) oplæg ved tavlen.

- Hvad er ideen med IPL? - beskrivelse af faserne i håndtering af handlingsplanen.

- Hvordan indtastes en handlingsplans-ide? - en af kursisterne stiller en ide til rådighed for tavlen.

- IPL er også et system til informationsdeling - hvordan kan man søge data og generere statistikker?

- IPL kan bære link - hvordan kan man linke til lovgivning og andre re­­­­­ssourcer på intranet og internet?

- Dokumentation af APV-processen - hvordan kan logbogen i IPL anvendes til dette?

Ind imellem disse oplæg arbejder kursisterne med deres egen APV. Hvis det kan lade sig gøre, er der en god ide at danne en lille gruppe med sin makker i arbejdsmiljøgruppen.

Arbejdsmiljøgrupperne bedes tage deres APV med på kurset, så det arbejde de laver ikke kun er øvelser.

Tid og sted:

Kurset holdes den 12. maj 2015 fra kl. 9:00- 12:00 lokale 129 bygning A.

 

Husk:

Tag dette med:

Der er ingen PC'ere til rådighed, så medbring selv en bærbar og en evt. oplader.

Pris:

Tilmelding til kursus er bindende og der vil være en deltagerbetaling på 300 kr. pr. person for deltagelse i kurset. "Husk" at få godkendt deltagelsen af din leder inden tilmeldingen.

Økonomi og Stab vil opkræve beløbet fra din arbejdsplads. Så husk at oplyse det Rollebi login cixx+initialer (f.eks. ci09abc), der skal sendes opkrævning til.

Tilmelding:

Tilmeldingsfristen er den 13. april 2015 (begge kursus)

Ved tilmelding skal du huske at oplyse:

  • Navn, telefonnr. og mailadresse
  • Afdeling/Institution
  • Rolle: Arbejdsmiljørepræsentant, Arbejdsmiljøleder, MED-repræsentant, Medarbejder
  • Rollebi login cixx+initialer (f.eks. ci09abc), hvor til opkrævning kan sendes
  • Hvilket kursus og hvilket tidspunkt du ønsker at deltage

Hvis du har spørgsmål til kurset, er du velkommen til at kontakte mig på

mail: joan.bendiksen@albertslund.dk