MED-grunduddannelse

Siden 1. januar 2015 har det været obligatorisk at man som repræsentant i MED skal have den grundlæggende MED-uddannelse.


Den ny MED-grunduddannelse sætter fokus på MED-samarbejdet som en aktivitet, der skal skabe værdi for samarbejdet om kerneopgaven og understøtte trivsel på arbejdspladsen.

Deltagerne får en grundig og struktureret introduktion til det formelle aftalegrundlag for MED-samarbejdet og til MED-idéen.

Omfang Den ny MED-grunduddannelse varer 2 dage.

Indhold Deltagerne lærer på uddannelsen om:

MED-idéen og formålet i den lokale MED-aftale

Kompetenceforhold i MED

Opgaver i MED-udvalget

MED-udvalgets placering i den politiske styrede organisation

Information og drøftelse (medindflydelse)

Retningslinjer (medbestemmelse).

Pædagogik MED-grunduddannelsen skal være konkret, relevant og nærværende. Derfor tager den afsæt i den lokale MED-aftale i samspil med MED-rammeaftalen.

Grunduddannelsen benytter metoder, der sikrer læring og forankring af læring i deltagernes daglige samarbejde. Deltagerne bruger deres egne erfaringer, når de løser opgaverne på uddannelsen.

Materialer Hver deltager får en personlig "Vær MED"-bog, som de bruger undervejs på MED-grunduddannelsen og efter endt uddannelse. Bogen omfatter aftaletekster, opgaver mv.

Obligatorisk for alle medlemmer i MED Parterne har aftalt, at alle ledere og medarbejdere i MED-udvalg skal deltage i MED-grunduddannelsen inden for det første funktionsår. Sidder du pr. 1. januar 2015 allerede i et MED-udvalg uden at have gennemført uddannelsen, skal du så vidt muligt gennemføre den inden udgangen af 2015.

Tid og sted

Der afvikles MED-grunduddannelser den 9. og 10. marts 2016. Begge dage fra 9.00 – 15.30

Uddannelsen afholdes i konferencelokalet på Stadion, Albertslund Idrætsanlæg, Skallerne 14, 2620 Albertslund.

Bemærk at der pålægges et gebyr på 300 kr. såfremt man tilmelder sig uden at møde op.

feks. Økonomi og Stab