Pakke 1 - Basispakke for nye ledere


 Lederuddannelse til alle

Alle nye ledere i Albertslund kommune skal have en formel lederuddannelse. Det betyder at nye ledere, der ikke har en lederuddannelse på minimum diplom niveau, skal gennemføre diplomlederuddannelsens 6 grundmoduler. Professionshøjskolen Metropol er valgt som fælles udbyder af diplomlederuddannelsen i Albertslund Kommune.  Man kan læse mere om uddannelsen på metropols hjemmeside. Hvis du skal på lederuddannelse træffer du selv aftale med Metropol.

 

Forud for tilmelding til uddannelsen sender leders leder en plan til Økonomi og Stab (aey@albertslund.dk) med en orientering om, at X kandidat påbegynder lederuddannelse. Af hensyn
til finansieringen skal du samtidig udfylde denne blanket:

 

 

 

Lederuddannelse til alle

Sluttidspunktet for det enkelte moduls gennemførsel

 

Tværgående introplan

 

For at sikre en fælles forståelse af de forventninger, krav og muligheder man mødes med som ny leder i Albertslund Kommune, modtager alle ledere en introplan som klæder dem på til at varetage et  lederjob i Albertslund Kommune. Planen suppleres af en introduktion til den specifikke arbejdsplads, afdelingen og området. Den tværgående introplan udarbejdes af Økonomi og Stab og den har fokus på:

 

 1. Kendskab til centrale visioner, politikker og strategier (Forstad på forkant, netværksstruktur, personalepolitik, sygefraværsstrategi m.m.)
 2. Kendskab til MED systemets opbygning, opgaver og formål
 3. Forventning til medarbejder- og borgerinddragelse
 4. Kendskab til det politiske fokus
 5. Indføring i centrale styringsværktøjer som Forpligtende Dialogstyring, Virksomhedsplan og LULS/PULS koncepterne
 6. Indføring i personalejura
 7. Indføring i basis økonomistyring i Albertslund kommune
 8. Kendskab til udbudsregler og kontraktstyring
 9. Kendskab til retningslinjer for anvendelse af centrale It-værktøjer såsom Rollebien, Acadre, IPL m.m.
 10. Viden om opgaver og ansvar vedr. lønadministration
 11. Viden om kompetenceudviklingsmuligheder for ledere og medarbejde

 

 

 

Introplanen understøttes af en intromappe til alle nye ledere i Albertslund Kommune.

 

Når der er indgået aftale om ansættelse af en ny leder, skal du tilmelde dig det næstkommende introforløb via nedenstående  blanket hvorefter den nye leder modtager en tværgående introplan, bestående i en række individuelt tilrettelagte møder med udvalgte ressource personer.

 

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InsertUmbracoForm.cshtml)

 

 

 

 

 

Finansiering:

 

De seks grundmoduler på diplomleder uddannelsen finansieres centralt, mens eventuelle valgfag finansieres af den enkelte afdeling.

 

Ved central finansiering sendes regning til EAN Nr. 5798008869631
med tydelig angivelse af navn, afdeling og uddannelsesaktivitet.