Pakke 2 - Alle ledere


Masteruddannelse

Ledere på niveau 3 tilbydes at tage en masteruddannelse i ledelse. Ledere på niveau 4 vil undtagelsesvist  kunne tilbydes en master i ledelse. Såfremt en leder på niveau 4 tager en masteruddannelse i ledelse, skal leders leder ansøge Direktørforum.

Forud for tilmelding til uddannelsen sendes en plan til Økonomi og Stab (pernille.carlsen@albertslund.dk) med angivelse af hvilke moduler der skal finansieres og prisen for de ønskede moduler.

 

Valgfag på diplomniveau

Nye ledere som har gennemført grundmodulerne i diplomlederuddannelse samt mere erfarne ledere har mulighed for at tage valgfag på diplomniveau – fx. valgfag der fokuserer på kommunikation eller procesledelse.

Forud for tilmelding til uddannelsen orienteres Økonomi og Stab via udfyldning af det skema der findes i Acadre med dokument nr. 15/69479.

 

Digital ledelse

Alle ledere skal gennemføre et obligatorisk digitalt forløb  der har til formål at skærpe det digitale mindset, styrke arbejdet med at skabe udvikling og gevinstrealisere gennem digitalisering. Forløbet er endnu ikke udviklet, og forventes igangsat i sidste kvartal af  2015.

 

Social Kapital

Alle ledere skal i april 2015 deltage i en obligatorisk workshop, der har til formål at styrke den indsats, der ligger i forlængelse af Trivsels- og APV målingen på de enkelte arbejdspladser. Fokus vil være på at øge trivslen gennem en indsats for at øge den sociale kapital på den enkelte arbejdsplads og i organisationen som helhed.

 

Praksisnær Økonomistyring

Internt kursus i praksisnær økonomistyring.

Kurset annonceres og udbydes på Medarbejdersiden.

 

Håndtering af sygefravær

Internt kursus i håndtering af sygefravær.

Kurset annonceres og udbydes på Medarbejdersiden

 

Jobbytte

Ledere på samme lederniveau opfordres til at sammensætte et sparringsforløb, hvor man kan følge hinanden tæt i en periode, observere, sparre samt "varetage ledelse" for hinanden. Formålet er at skabe ny selvindsigt, inspirere og blive inspireret og derigennem opnå ledelsesmæssig udvikling.

Læs mere om perspektiverne her

eller kontakt Økonomi og Stab på aey@albertslund.dk: link

 

Inspiration m.m.

Alle ledere tilbydes sparring, netværk og inspiration via tilbud om deltagelse i:

 

Finansiering

  • Masteruddannelse finansieres delvist af centrale midler og delvist af lederens egen afdeling/direktørområde.
  • Valgfag på diplomniveau finansieres decentralt
  • De øvrige aktiviteter finansieres centralt. Ved central finansiering sendes regning til EAN Nr. 5798008869631 med tydelig angivelse af navn, afdeling og uddannelsesaktivitet.