Jobbytte

Jobbytte er en metode til kompetence- og karriereudvikling. Det er en mulighed for at prøve sig selv af i nye sammenhænge, og for arbejdspladsen kan det give ny inspiration, at der kommer en medarbejder med friske øjne på arbejdsopgaverne og organisationen.


Hvad er jobbytte?

Jobbytte er i sin grundform, at to personer bytter job i en afgrænset periode. Jobbytte praktiseres i mange former. Korte forløb, lange forløb. Over en sammenhængende periode eller et par dage om ugen i en tid. Faktiske bytte af job eller følgeordninger og opdagelsesrejser. Mellem fagprofessionelle, på tværs af jobfunktioner eller på tværs af ledelsesniveauer, inden for kommunen eller på tværs af virksomhedstyper og landegrænser.

 

Hvorfor jobbytte?

Gennem jobbytte opnås ny indsigt i andres og i eget arbejde. I mødet mellem forskellige kulturer, praksisser og faglige metoder skabes mulighed for udvikling af:

 

• den enkelte jobbytter

 1. Større indsigter i egne kvaliteter og forbedringsmulighederne
 2. Skarp på hvordan tingene på godt og ondt foregår i egen organisation
 3. Sætter hidtidige opgaver og -rutiner i nyt perspektiv
 4. Inspiration til nye måder at organisere og løse opgaverne på
 5. Øget kendskab til andre områder af kommunen

 

• de involverede arbejdspladser

 1. Refleksioner over vante måder at organisere og løse forskellige opgaver på
 2. Styrket samarbejde – når organisationen skal modtage og introducere nye medarbejdere
 3. Ny viden og erfaring – både fra ny medarbejder og "den gamle" som kommer tilbage
 4. Medarbejderfastholdelse – den attraktive arbejdsplads

 

• de offentlige velfærdsydelser som helhed, kommunen

For kommunen skaber jobbytte grundlag for øget kvalitet af velfærdsydelser. Gennem jobbytte, fx på tværs af afdelinger og forvaltninger, skabes grundlag for både en gensidig forståelse og en undren.

Denne forståelse og undren har rod i forskellige fagligheder og kulturer, hvis deltagere har samme ønske: At udvikle gode velfærdsydelser. Velfærdsydelser med større kvalitet og effektivitet. Når jobbyttet i en periode skaber et aktivt fælles læringsrum, hvor de forskellige fagligheder integreres i en dialog om kvalitet, kerneopgave og den gode tilrettelæggelse af ydelserne, skabes der grundlag for noget vedvarende: En fortsat fælles bestræbelse på udvikling og innovation af gode velfærdsydelser.

 

Hvad skal man være opmærksom på?

Udbyttet af et jobbytteforløb afhænger af 10 opmærksomhedspunkter

 1. Strategisk forankring
 2. Tydeliggør formålet
 3. Struktureret forberedelse
 4. Klare rammer
 5. Det gode match
 6. Ledelsesmæssig opbakning og ejerskab
 7. Kræver vilje og overskud
 8. Løbende logbog
 9. Skab organisatorisk læring
 10. Videreformidling og spredning

 

Eksterne henvisninger

Læs KTO, KL og sundhedskartellets 'Vejen til rollebytte – På opdagelse i andre kommuner eller andre typer af virksomheder'

 

Eller fra Fredericia Kommune:

Jobbytte - en metode til kompetence- og karriereudvikling