Pakke 4 - Generelle tværgående kompetencer


Intro til alle nye medarbejdere

For at sikre en fælles forståelse af de forventninger, krav og muligheder man mødes med som ny medarbejder i Albertslund Kommune, skal alle nye medarbejdere deltage i en introdag, hvor nye medarbejdere introduceres til Albertslund Kommunes:

  • Historie
  • Organisation
  • Værdier
  • Centrale politikker
  • Centrale målsætninger
  • De fysiske omgivelser (guidet bustur i Albertslund kommune)

Introdagen udbydes via Medarbejdersiden og ØS-nyhedsbrev.

 

Kommunom uddannelse

Som administrativ medarbejder i Albertslund Kommune har du mulighed for at søge om at få bevilget efteruddannelse i form af kommunomuddannelsen (fællesdel, 2 valgfag og afgangsprojekt). Din leder skal anbefale at du går i gang med uddannelsen/de enkelte fag.  Du kan læse mere om uddannelsen på www.cok.dk.

Regelgrundlaget for Kommunom er som udgangspunkt Overenskomsten for kontorpersonale og IT-personale m.fl. - se mere her.

Øvrige administrative medarbejdere kan dog også søge om optagelse på kommunom efter aftale med deres leder. 

Kommunom-uddannelsen er den eneste uddannelse, som er direkte målrettet til ansatte i kommuner og regioner. Uddannelsen giver adgang til en lang række uddannelser på diplomniveau.

Kommunom-uddannelsen består af tre dele: fællesdelen, specialedelen og et afgangsprojekt. Uddannelsens omfang svarer til 60 ECTS-point. ECTS-point er et fælles europæisk system, som beskriver omfanget og arbejdsmængden af en uddannelse. 60 ECTS-point svarer til et års heltidsuddannelse. Undervisningen foregår en dag om ugen i dagtimerne. Uddannelsen kan gennemføres på deltid over 2,5 år.

Økonomi og Stab udsender 2 gange årligt information om ansøgningsprocedure til lederne, typisk i april og november.  Det anbefales at have en løbende dialog med sin leder omkring kommunomuddannelsen.

Særligt for kontorelever

Hvis du bliver fastansat i en kommune, når du er færdig som elev, kan du læse videre på kommunom-uddannelsen. For ansatte, der har gennemgået den kommunale elevuddannelse, skal der gives tilbud om at du kan starte på fællesdelen umiddelbart efter, at elevuddannelsen er afsluttet. Hvis du ansættes i en anden kommune, skal tilbuddet gives umiddelbart efter 1 års ansættelse.

Forud for tilmelding til uddannelsen orienteres Økonomi og Stab (pernille.carlsen@albertslund.dk) af økonomiske og udbudsmæssige årsager.

Selvledelse

2 dages kursus til medarbejdere der leder uden at have formelt ledelsesansvar. Kurset fokuserer på rollen som selvledende medarbejder; herunder de krav, forventninger og rammer der er til den selvledende medarbejder i Albertslund kommune. Kursets indhold og form er endnu ikke færdigudviklet.

 

Finansiering

Decentral finansiering af ovenstående aktiviteter, med undtagelse af kommunomuddannelsen som finansieres centralt. Ved central finansiering sendes regning til EAN Nr. 5798008869631 med tydelig angivelse af navn, afdeling og uddannelsesaktivitet.