Brugerundersøgelse


Lønadministrationen har i november 2014 udsendt et spørgeskema til brugerne af den tidligere KMD Portalløsning.

Formålet med undersøgelsen er, at klarlægge hvad brugerne synes om serviceniveau og brugervenlighed og få en generel pejling af hvordan det fungerer. Hensigten er, at der senere foretages en tilsvarende undersøgelse senest et år senere og resultaterne sammenlignes.

For at undersøgelsen kan give det mest retvisende resultat, har brugerne af portalløsningen udfyldt et elektroniske skema og sendt det til Lønadministrationen.