Kursus i Mit Forventede Regnskab

Kurset tilbydes medarbejdere som skal benytte MFR og lønsimulering til økonomiopfølgning og budgetlægning på løn og drift. Kurset er et grundlæggende kursus og for nybegyndere af systemet. De medarbejdere/ledere som allerede har tilmeldt sig hos deres respektive økonomikonsulenter skal IKKE tilmelde sig her.