Barselsudligning

Barselsudligningspuljer for november 2016 - maj 2017 er nu uddelt


Pulje for barsel (barselsudligningspuljen)

Når du opretter en barsel i Rollebaseret indgang (RBI) eller i Vagtplansystemet vil det omkostningssted som
den barslende bliver aflønnet fra, automatisk få tildelt midler fra Barselspuljen. 

Tildelingen sker efter hvert kvartal, dog således at november + december uddeles året efter.
Det vil sige, at arbejdsstedet opnår et helt års puljemidler, uanset tidspunktet for barslen.

Beløbene bliver uddelt som budgetpuljemidler som du kan se i RBI under rapporten FIB045. Denne ligger under
fanen Økonomicontroller – Analyserapport (Rapport 5) – træk bemærkningsfeltet med ind i din rapport.
Her vil du så ud af teksten kunne se, hvilket kvartal du har tildelt budgetpuljemidler for.

Fordelingen af disse puljemidler vil ligge som orientering på Medarbejdersiden under Lønadministrationen.
Her er beløbene opdelt efter omkostningssted- og tekst og medarbejdernes fødselsdatoer.

Beregningen foretages som 80 % af medarbejdernes løn inkl. arbejdsgiverudgifter, fratrukket den 
barselsrefusion man får i perioden fra Udbetaling Danmark.
(Barselsrefusionen modtager du via Lønsystemet- og kan ses under samme faneblad
i RBI – her vælger du rapport 6 - Lønopfølgning – Ny lønberegner FIBC4).

I modtager kun budgetpuljemidler så længe I udbetaler løn til medarbejderen.

 

Pension under ulønnet barsel

Når du opretter en medarbejder som skal på barsel uden løn i RBI/ Vagtplansystemet, 
vil omkostningsstedet automatisk få udbetalt et budgetbeløb hvert kvartal til dækning af medarbejderens pension, 
da kommunen er forpligtiget til at udbetale pension til pensionsselskabet i også den ulønnede periode af barselsorloven.

Fordelingsskema bliver på samme måde som barselspuljen lagt på Medarbejdersiden og bliver udbetalt samtidig med 
den anden pulje og kan ligeledes ses i den samme rapport FIB045 i RBI.

 

Ny puljeuddeling 1. og 2. kvartal 2016

 

Barselspulje

Det enkelte arbejdssted tildeles et beløb fra barselsudligningspuljen for de medarbejdere som har en barselssag.

Beløbet beregnes som 80% af differencen mellem den barslendes løn og dagpengerefusionen.

Fordeling af beløb er anført med omkostningssted, fødselsdato og beløb.

 

Pulje for pension under ulønnet barsel

Denne pulje fordeles for medarbejdere som skal have pension under en ulønnet barselsperiode.

Det betyder, at ansættelsesstedet får tildelt et beløb fra puljen, for de medarbejdere som har barselsorlov uden løn.

Fordeling af beløb er anført med omkostningssted, fødselsdato og beløb.

 

Resterende beløb - barselspulje 2014

Ansættelsessteder som har manglet beløb for 2014 - har nu fået tildelt puljemidler iflg. ansøgning.

 

Spørgsmål

Såfremt I har spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte Lønadministration :

E-mail : loen@albertslund.dk

Tlf.nr.: 43686030

 

Liste på barselsudligning for 1. kvartal 2015

 Liste på barselsudligning for januar-oktober 2015

Resterende barsel og pension for 2014 og puljer for november 2015 til og med 1. kvartal 2016 

Liste på barselsudligning for 2. kvartal 2016

Liste på barselsudligning for 3. kvartal incl. oktober 2016 BA

 Liste på barselsudlinging for 3.kvartal incl. oktober 2016 BU

Liste på barselsudligning for november 2016 - maj 2017

Husk at beløb bliver tilført som budgetpuljemidler og ikke driftsmidler.