Samarbejdsflader


Der ændres ikke i de nuværende samarbejdsflader. Det betyder, at de opgaver som p.t. er udlagt decentralt fortsætter som hidtil. Hermed er indberetning af engangsydelser, fravær, nyoprettelser, ændringer og ansøgt fratræden stadig opgaver som varetages af jer. De opgaver som KMD BPO hidtil har varetaget, overtages fra årsskiftet af Lønadministrationen.

Rollebaseret Indgang fortsætter i den nuværende løsning dog med den forskel, at fanen "Lønservice" bortfalder og erstattes af en ny portalløsning: "Decentral ansættelse". Decentral ansættelse tilgås i Rollebien og er en elektronisk indberetningsportal i stil med den nuværende LPA Portal. Dog vil der være ændringer i brugerfladen/layout.

Der vil blive undervisning/kursus i Decentral ansættelse i januar 2015 (se herunder) for brugerne samt en orientering til lederne.