LULS-værktøj

Retningslinjerne for personale bestemmer, hvad der skal gælde i bestemte situationer; både hvad lederen skal og hvad medarbejderne derfor kan regne med sker, samt hvad medarbejderne må og ikke må i bestemte situationer


LULS-værktøjet er et fælles koncept til lederudviklingssamtaler, som skal bruges i forbindelse med alle LULS-samtaler. 

Der gennemføres LULS-samtaler med alle ledere en gang årligt. På baggrund af samtalen udarbejdes en udviklingsplan for den enkelte leder. Planen indskrives i skemaet "Udviklingsplan" som er en del af værktøjet.

Udviklingsplanen gemmes i SBSYS i en "Udviklingssag" – hvis man ikke har adgang til Acadre, gemmes sagen et aflåst sted hos lederens leder.

Til udviklingssamtaler med ledere med personaleansvar - uanset ledelsesniveau - skal følgende værktøjer bruges:

 

LULS-værktøj


Økonomi og Stab samler op på tendenser og mønstre i de afholdte LULS en gang om året. På den baggrund udarbejdes en orienterings sag til Chefforum, der fokuserer på ledelsesorganisationens styrker og udviklingsområder.