Prøvetid


I prøvetiden skal lederen vurdere den nyansattes mulighed for at udfylde stillingen også på længere sigt.