PULS værktøj


PULS værktøjet er et fælles koncept som alle skal bruge. PULS-samtalerne afholdes en gang årligt med hver medarbejder.

Der skal udarbejdes en plan for medarbejderens kompetenceudvikling det følgende år. Denne plan indskrives i skemaet "udviklingsplan" som sidder sidst i værktøjet.

Udviklingsplanen mm gemmes i Acadre i en "Udviklingssag" - hvis man ikke har adgang til Acadre, gemmes sagen et aflåst sted hos lederen.

Journalnummer i Acadre er: 81.04.02G01. Husk at ændre adgangskoden til CH for chef - sagen gemmes så længe medarbejderen er ansat.

PULS værktøjet 

Husk at vælge "Followyou - pjecer" når du skal udskrive hele konceptet.

Hvis du ikke har en printer, der kan udskrive på A3, skal du:

- åbne dokumentet helt almindeligt
- vælge "Albertslund" menuen
- vælge "almindelig sideopsætning"
- tryk "OK"
- vælge "filer" og "udskrivning"
- under "Indstillinger" vælges "udskriv på begge sider – vend sider om den lange side"
- klik på "gem ikke" når du lukker dokumentet.