Risikostyring


Albertslund Kommune forventer, at alle medarbejdere gør opmærksom på handlinger eller indretninger, der indebærer en klar risiko for skader og arbejdsskader.

Albertslund Kommune forventer også, at alle, der har forslag til at formindske eller fjerne en risiko, bringer forslaget frem.