Indkaldelse til forhandlingFormålet med mødeindkaldelsen er at få en god start på forhandlingerne og få aftalt de proceduremæssige detaljer ved at udveksle forhandlingsmateriale.

På visse områder kan det være en fordel at koordinere forhandlingerne mellem flere afdelinger/forvaltninger. Det bør der gøres opmærksom på ved indkaldelsen, f.eks. ved at angive, at deltagerne er fra forskellige afdelinger/forvaltninger. For så vidt angår HK- og Djøf-området tager Center for Ledelse og Personale initiativ til en fælles koordinering i kommunen.

Udformningen af forslag til udveksling er hhv. et temperamentsspørgsmål og et spørgsmål om, hvad der er mest hensigtsmæssigt i den givne situation. Det er vigtigt, at I forinden får aftalt med den forhandlingsberettigede part, hvilken form der anvendes.

Her er et par eksempler:

I kan vælge blot at udveksle en liste med de navne, I ønsker at forhandle. Det har en ulempe i forhold til organisationernes mulighed for forberedelse og længden af forhandlingerne.
I kan vælge at indsende forhandlingsskemaerne (uden det fulde CPR-nr.) med oplysninger om begrundelser, men uden angivelse af trin/tillæg. Det kræver, at I har gennemtænkt alternative forslag.
Fordelen ved at udveksle forslag er, at forberedelsen for begge parter bliver mere effektiv og kvalificeret.

Skabelon til forhandlingsindkaldelse