Udmøntning af budget 2017

Vedtagelsen af budget 2017 den 11. oktober 2016 kan betyde, at vi i kommunen må sige farvel til nogle medarbejdere.


På denne side kan du finde information om processen, hvis vedtagelse af budget 2017 medfører, at vi er nødsaget til at afskedige medarbejdere.

Her vil ledere også finde de skemaer, de skal bruge ved en eventuel afskedigelse, når vi nærmer os vedtagelsen af budgettet.

Siden vil løbende blive opdateret.

  

Her finder du en tidsplan for processen

 

Håndbog vedrørende personalereduktioner

Denne håndbog skal fungere som en opslagsbog, der kan støtte den enkelte leder gennem processen omkring afskedigelser som følge af budgetbesparelser. Håndbogen har særlig fokus på at beskrive processen, hvilke opgaver den enkelte leder skal løfte, og hvordan lederne kan få hjælp og støtte gennem processen.

 

Se håndbogen her

 

 

 

Arbejdsgang når en medarbejder omplaceres

Når en medarbejder bliver omplaceret, skal den tidligere og den nye leder sørge for, at medarbejderen både får et ændret ansættelsesbrev og bliver flyttet i lønsystemet.

Hvis en medarbejder får nyt job via jobbanken, er arbejdsgangen således:

  • Når en opsagt medarbejder har fået nyt job via jobbanken, skal medarbejderens leder (GL) orienteres af den kommende leder (KL). De aftaler sammen med den ansatte, hvornår vedkommende skifter job, dog senest ved fratrædelsesdatoen i afskedigelsesbrevet. KL oplyser org. Enhed og omkostningssted til GL.

  • GL indberetter ændringen i Rollebi via "vedligehold medarbejder" i bemærkningsfeltet. GL skriver i bemærkningsfelt: "Overføres pr. xx til yy (org. enhed) med omkostningssted zz. NB! Omplacering via jobbank".

  • Lønadministrationen ændrer placering af medarbejder, fjerner fratrædelsesdato og sender mail til KL, når medarbejderen er overført. De sender også brev om ændret tjenestested til medarbejder.

  • Når medarbejderen er overført i systemet, kan KL indberette eventuelle ændringer i løn og arbejdstid til Rollebi. Hvis det er tilfældet, skriver Lønadministrationen et nyt brev til medarbejder om de ændrede vilkår.

 

Har du spørgsmål, kan du kontakte lønadministrationen. 

 

 

 

Skabelon til indstilling til afsked

Når lederen ud fra de kriterier, der er drøftet på MED, har besluttet, hvem der skal påtænkes opsagt, sendes en indstilling til Økonomi & Stab.

Indstillingen skal sendes til den personalekonsulent, som lederen har været i kontakt med omkring processen. Se hvornår den skal sendes i tidsplanen. 

 

Indstilling til afsked begrundet arbejdspladsens forhold

 

Jobbank

Albertslund Kommune har oprettet en jobbank for medarbejdere, der bliver opsagt grundet besparelser. Opstår der ledige stillinger i kommunen, som matcher kompetencer hos en medarbejder i jobbanken, vil vedkommende blive forsøgt omplaceret.

Leder

Hvis du som leder har en ledig stilling, skal du sende et stillingsopslag til den personalekonsulent, som dækker dit område. Personalekonsulenterne vil vende tilbage, hvis der er matchende kandidater til stillingen i Jobbanken. I tilfælde af, at der ikke er nogen passende kandidater til stillingen, vil du blive orienteret herom, og du vil herefter have mulighed for at slå stillingen op eksternt.

Sådan gør du, hvis en medarbejder bliver omplaceret.

 

Medarbejder

Hvis du som medarbejder er opsagt, på grund af budgetbesparelser, har du mulighed for at blive en del af Jobbanken.

Hvis der opstår en ledig stilling inden for dit overenskomstområde i opsigelsesperioden, vil du ud fra en vurdering af uddannelse og kompetencer, blive forsøgt matchet i den ledige stilling. Hvis det viser sig, at den ledige stilling matcher din jobprofil, vil du blive kontaktet, om du ønsker at komme til samtale. Du bestemmer selv om du ønsker at deltage i jobsamtalen.

I Jobbanken skal du uploade dit CV. Hvis du ikke har et CV, kan du udfylde et her

CV-Skabelon til Jobbank 2016

Når du har udfyldt skabelonen, skal du gemme det på din computer. Derefter skal du uploade dit CV i Jobbanken. Dit CV vil blive opbevaret i Jobbanken, i hele din opsigelsesperiode, frem til den endelige fratrædelsesdato.

Når du skal uploade dit CV i Jobbanken, vil du blive bedt om at vælge din overenskomst. Hvis du er i tvivl om, hvilken overenskomst du tilhører, kan du finde dette på din lønseddel under 'lønklasse'.

 

Du uploader dit CV her

Kandidat til Jobbank 2016

 

 Personalekonsulenter

Har du spørgsmål eller udfordringer i processen, enten som leder eller medarbejder, kan du få hjælp fra personalekonsulenterne i Økonomi & Stab.

Kontakt: 

Majken Olesen
majken.olesen@albertslund.dk 

Karen Møller Hansen
karen.hansen@albertslund.dk

Jakob Knudsen
jakob.knudsen@albertslund.dk

 

 

 

 

 

 

Få hjælp til nyt job med AS3

Albertslund Kommune samarbejder med rådgivningsfirmaet AS3 om at hjælpe medarbejdere, der bliver opsagt grundet besparelser, over i nyt job.

Medarbejdere, der påtænkes opsagt, kan høre mere om, hvad AS3 kan hjælpe med, på to orienteringsmøder:

Tid: Tirsdag d. 3. november kl. 10:00 – ca.11:30
Sted: Plejehjemmet ALBO, mødelokale 1+2 (i stuetagen)
Rådhusdammen 1, 2620 Albertslund

Tid: Tirsdag d. 24. november kl. 10:00 – ca.11:30
Sted: Plejehjemmet ALBO, mødelokale 1+2 (i stuetagen)
Rådhusdammen 1, 2620 Albertslund

De får også udleveret to pjecer:

Jobbet, hvad nu?

Individuel jobrådgivning

Ansættelsesstop på udvalgte stillinger

I september indførte kommunen et ansættelsesstop for at mindske antallet af eventuelle afskedigelser grundet besparelser i budget 2016. Vi kan nu konstatere, at det har bidraget til at begrænse antallet af varslede opsigelser.


De medarbejdere, der har fået en påtænkt opsigelse, har fået tilbud om at komme i jobbank. Derfor fastholdes ansættelsesstoppet for stillinger til følgende grupper: 


• AC’ere
• HK’ere
• Pædagogmedhjælpere
• Ufaglærte klubassistenter
• Køkken- og rengøringspersonale
• Håndværkere
I kan holde jer orienteret om, hvor længe ansættelsesstoppet opretholdes for ovennævnte grupper i nyhedsbrevet fra Økonomi & Stab.

For alle øvrige overenskomstgrupper er ansættelsesstoppet ophævet.
Ansættelse af løntilskudsmedarbejdere
Hvis I har opsagt medarbejdere på din arbejdsplads, er det ikke muligt at ansætte løntilskudsmedarbejdere i de samme stillingskategorier. Der er derimod ikke noget til hinder for at ansætte f.eks. en løntilskudsmedarbejder i køkkenet, selvom der netop er blevet afskediget en pædagogmedhjælper.