Ansættelsesstop på udvalgte stillinger

I september indførte kommunen et ansættelsesstop for at mindske antallet af eventuelle afskedigelser grundet besparelser i budget 2016. Vi kan nu konstatere, at det har bidraget til at begrænse antallet af varslede opsigelser.De medarbejdere, der har fået en påtænkt opsigelse, har fået tilbud om at komme i jobbank. Derfor fastholdes ansættelsesstoppet for stillinger til følgende grupper: 


• AC’ere
• HK’ere
• Pædagogmedhjælpere
• Ufaglærte klubassistenter
• Køkken- og rengøringspersonale
• Håndværkere
I kan holde jer orienteret om, hvor længe ansættelsesstoppet opretholdes for ovennævnte grupper i nyhedsbrevet fra Økonomi & Stab.

For alle øvrige overenskomstgrupper er ansættelsesstoppet ophævet.
Ansættelse af løntilskudsmedarbejdere
Hvis I har opsagt medarbejdere på din arbejdsplads, er det ikke muligt at ansætte løntilskudsmedarbejdere i de samme stillingskategorier. Der er derimod ikke noget til hinder for at ansætte f.eks. en løntilskudsmedarbejder i køkkenet, selvom der netop er blevet afskediget en pædagogmedhjælper.