Jobbank

Albertslund Kommune har oprettet en jobbank for medarbejdere, der bliver opsagt grundet besparelser. Opstår der ledige stillinger i kommunen, som matcher kompetencer hos en medarbejder i jobbanken, vil vedkommende blive forsøgt omplaceret.


Leder

Hvis du som leder har en ledig stilling, skal du sende et stillingsopslag til den personalekonsulent, som dækker dit område. Personalekonsulenterne vil vende tilbage, hvis der er matchende kandidater til stillingen i Jobbanken. I tilfælde af, at der ikke er nogen passende kandidater til stillingen, vil du blive orienteret herom, og du vil herefter have mulighed for at slå stillingen op eksternt.

Sådan gør du, hvis en medarbejder bliver omplaceret.

 

Medarbejder

Hvis du som medarbejder er opsagt, på grund af budgetbesparelser, har du mulighed for at blive en del af Jobbanken.

Hvis der opstår en ledig stilling inden for dit overenskomstområde i opsigelsesperioden, vil du ud fra en vurdering af uddannelse og kompetencer, blive forsøgt matchet i den ledige stilling. Hvis det viser sig, at den ledige stilling matcher din jobprofil, vil du blive kontaktet, om du ønsker at komme til samtale. Du bestemmer selv om du ønsker at deltage i jobsamtalen.

For at blive en del af jobbanken skal, du lave et CV. Hvis ikke du har et CV, kan du udfylde et her

CV-Skabelon til Jobbank

 

Du skal aflevere dit CV til din leder eller den personalekonsulent, som du eventuelt har været i kontakt med.