Adgang til højere timetal for medarbejdere på deltid


Den enkelte leder har pligt til at tilbyde ledige timer til medarbejdere på deltid, hvis de varigt ønsker at gå op i tid, og hvis de opfylder sagligt begrundede krav til kvalifikationer og fleksibilitet i forhold til arbejdstid, - sted og opgaver mv.

De ledige timer skal være permanente timer, og medarbejdere på et tjenestested har ret til at søge timerne forud for alle andre.