Den generelle regulering af arbejdstiden


Arbejdstiden reguleres generelt af overenskomster, arbejdstidsaftaler og lokale arbejdstidsaftaler. Den normale ugentlige arbejdstid på fuld tid er 37 timer om ugen. En normal ugentlig arbejdstid på deltid er på under 37 timer.