Orlov efter den 14 uge efter fødslen og 6 + 7 + 6 ordningen


Efter den 14. uge efter fødslen, har begge forældre tilsammen ret til 32. ugers fravær fra arbejdet.

Af de 32 uger med dagpengeret har moderen ret til 6 ugers fravær med løn, faderen har ret til 7 ugers fravær med løn, og forældrene har tilsammen ret til 6 ugers fravær med løn, som kan deles mellem forældrene, som de ønsker det.