Ret til ferie med løn i forhold til aktuel beskæftigelsesgrad


Medarbejdere har ret til at holde ferie med løn i forhold til deres aktuelle beskæftigelsesgrad.

Det betyder, at en medarbejder, der arbejder på fuld tid i optjeningsåret, men som arbejder på deltid i ferieåret, har ret til ferie med løn svarende til lønnen på deltid. Og hvis en medarbejder har været på deltid i optjeningsåret, og arbejder på fuld tid i ferieåret, så har medarbejderen ret til ferie med løn svarende til lønnen på fuld tid.

Hvis en medarbejder fratræder inden ferien er holdt, udstedes et feriekort på de faktisk optjente timer i optjeningsåret. Det betyder, at antallet af optjente ferietimer, primært har betydning, når en medarbejder fratræder.