Kurser og uddannelse


Ved uddannelse, bevilget af kommunen, ydes tjenestefrihed for den del, der foregår indenfor kursistens normal daglige arbejdstid. Undervisning udenfor den normale daglige arbejdstid, godtgøres ikke.

En undervisningsdag på 6 timer eller derover sidestilles med en hel arbejdsdag.