Opsigelsesvarsler


Medarbejderens opsigelsesvarsel afhænger af, hvor længe medarbejderen har været ansat.

Da et opsigelsesvarsel skal være udløbet, inden medarbejderen har ret til et længere varsel, skal opsigelse senest ske, inden:
•2 ½ måned, ved varsel på 14 dage
•5 måneder, ved varsel på 1 måned
•2 år og 9 måneder, ved varsel på 3 måneder
•5 år og 8 måneder, ved varsel på 4 måneder
•8 år og 7 måneder, ved varsel på 5 måneder

Her til skal lægges de 14 dage, som medarbejderen har til at komme med en udtalelse om baggrunden for opsigelsen; for blandt andet pædagoger og lærere har organisationen også en ret til at blive hørt, før en opsigelse. Organisationerne har 3 uger til at komme med en udtalelse. De 3 uger løber ved siden af de 14 dage medarbejderen har til at komme med en udtalelse.