Grøn initiativpris for medarbejdere

Hvert år uddeles en Grøn Initiativpris til en kommunal arbejdsplads, der har gjort en særlig indsats for miljøet, klimaet eller naturen.


Med Grøn Initiativpris anerkender kommunen de kommunale arbejdspladser, der gør en ekstra indsats for miljøet, og fremhæver dem til inspiration for andre.

Deadlnie for indstilling til Grøn Initiativpris 2015

Så kender du en kommunal arbejdsplads eller medarbejder, der har gjort en særlig indsats for miljøet, kan du indstille vedkommende. Send en mail med navn på den indstillede og et par linjer med din begrundelse for indstillingen, evt. også resultater for arbejdet, til mt@albertslund.dk senest den 7. april 2015. Skriv "Indstilling til Grøn Initiativpris 2015" i emnefeltet.  Alle kan indstille, og du må også gerne indstille dig selv eller din egen arbejdsplads.

Der uddeles også en pris til borgere og virksomheder i kommunen

Vores borgere og virksomheder udgør de to andre ben i kommunens miljøindsats, og derfor uddeler Albertslunds Kommune også en Grøn Initiativpris til en borger/borgergruppe og en virksomhed. Du indstiller til borgerprisen og erhvervsprisen på samme måde som til institutionsprisen. Læs mere om Grøn Initiativpris Borger og Grøn Initiativpris Erhverv.

Tidligere modtagere af Grøn Initiativpris Medarbejder

2014: Hjælpemiddelcenteret
For deres engagerede og systematiske tilgang til miljøarbejdet og deres høje ambitionsniveau. Hjælpemiddelcenteret har gjort en gemmegribende indsats med udskiftning og sektionsopdeling af alt belysning, etablering af strømbesparende kompressor, affaldssortering der lever op til mere end det kommunale affaldsregulativ og optimering af transporten i deres biler.

2013: Rådhuskantinen
For deres evne til at gå nye veje i miljøarbejdet især mht. at reducere madspild. Mængden af madaffald pr. måltid i kantinen er reduceret til 30 g, hvilket er ¼ af, hvad offentlige kantiner i gennemsnit producerer.

2012: Ungdomsskolen
For deres særlige indsats for at engagere de unge i miljøarbejdet. Med humor og opfindsomhed har de sammen med de unge udviklet en generator, der kører på brugt fritureolie, udviklet en talende skraldespand og omdannet deres udeområde til et levende laboratorium for vedvarende energi.

Uvildig dommerkomité

Prismodtageren kåres af en uvildig dommerkomité i Albertslund Kommune, som kigger efter kriterierne; "miljøeffekt på kort eller lang sigt", "demonstrationseffekt" og "nytænkning". Dommerkomiteen består af Susanne Kremmer, chef for Miljø og Teknik, Jan Eriksen, Chef for Arbejdsmarked, Erhverv & Ydelser og Mette Seneca Kløve, chef for Kultur, Fritid & Forebyggende sundhed.