Miljøarbejde i praksis

Det handler om de otte emner i miljøblomsten.


Miljoeblomst .graa .m .logo (medarbejderside) (1)

Som medarbejder i Albertslund Kommune skal du overholde de retningslinjer og bruge de gode råd, der er beskrevet for hver af emnerne i miljøblomsten.
Du kan læse mere om miljøblomstens otte emner i menuen til venstre, hvor du også kan finde en ressourceperson for hver af emnerne.
Er du i tvivl om, hvad der er bedst for miljøet, kan du henvende dig til din miljørepræsentant, din leder eller en af kommunens ressourcepersoner.

El

Elektricitet holder vores arbejdsplads i gang.

GR_Ikon _ELVi har som mål,

"at CO2-udslippet fra kommunale bygninger og biler reduceres med 2% årligt frem til 2015" og

"at det samlede CO2-udslip reduceres med 25% inden udgangen af 2015 i forhold til 2006".

Selvom elektriciteten bliver mere og mere grøn og baseret på vedvarende energikilder, har vi et direkte forbrug af elektricitet hver dag, og det skal vi begrænse så vidt muligt.

 

Gode råd til dig og dine kollegaer

- Vurdér om det er nødvendigt at have lyset tændt
- Sluk lyset når du er den sidste, der forlader lokalet
- Vurdér om der er områder, hvor der med fordel kan etableres lysstyring
- Skru ned for lysstyrken på computerskærmen, f.eks. helt ned på 20 %
- Sæt tidsstyring på sodavands- og slikautomater, så de ikke kører unødigt
- Fyld vaskemaskine og tørretumbler helt op og vask ved lave temperaturer
- Brug kun tørreskabe, når det er strengt nødvendigt - Et fyldt er bedre end to halvtomme
- Stil ikke køleskab/fryser i et varmt lokale og afrim det jævnligt
- Hold køleskabs-/fryserdøren åben så kortvarigt som muligt
- Brug før- og eftervarmen på ovnen og begræns brugen af grillfunktionen
- Brug gerne opvaskemaskine – men på lav temperatur og kort program
- Kog ikke mere vand i elkedlen, end du har brug for, og afkalk den jævnligt
- Sørg for at elektronik og transformatorer ikke bruger standby-strøm. Play Station, mobilopladere, printere og omformere på lamper er typiske syndere.

Ressourceperson

Kontakt Team Ejendomme på 4368 6742, hvis du har gode forslag til forbedringer i forhold til elbesparelser på din arbejdsplads.

Gode miljømål på arbejdspladsen

Eksempler

Vi vil slukke computerne helt, uden for vores åbningstid

Vi vil undersøge om vi kan fjerne ½ delen af vores lysstofrør, og håber at det kan ses på elforbruget næste år.

Vi vil pille det sidste tørreskab ned, og i stedet hænger tøjet til tørre uden for, når det kan lade sig gøre.

Vi vil for hvert enkelt kontor tage mindst tre stikprøver i en sammenhængende periode, som højst strækker sig over en måned. Minimum 95 % af stikprøverne skal vise, at de ansatte har husket at slukke for det elktroniske udstyr når de ikke er på kontoret.

Vi vil afkalke kogekedler, opvaskemaskiner, og afrime køleskabe & frysere.

Læs mere

...om kommunens målsætninger og resultater for elbesparelser i det grønne regnskab

 

Indkøb

Indkøb er de ting, vi køber til vores arbejdsplads i det daglige, men det er også når vi indgår en kontrakt for opførelse af et plejecenter.

GR_Ikon _IndkoebVi har som mål,

"at mindst 75% af det kommunale fødevareforbrug er økologisk ved udgangen af 2015".

Indkøb handler bl.a. om bæredygtige fødevarer og minimalt madspild. Men det handler også om at mindske miljøbelastningen fra indkøb af andre varer.

Om generelt at købe miljøvenlige produkter, indarbejde miljø i kontrakter og bruge de ting, vi køber, med omtanke. Sparer vi på papiret, skal vi indkøbe mindre af det.

 

Retningslinjer for dig og dine kollegaer

Vi skal vælge miljøvenlige varer eller leverandører, når vi har muligheden. De miljøvenlige varer er ofte også sundhedsvenlige. Det gælder f.eks. økologiske fødevarer, som skal dække 75 % af fødevareindkøbet på din arbejdsplads. Her er nogle miljømærker, som du og dine kollegaer kan kigge efter:

Svanen og Blomsten kan findes på dagligvarer som køkkenruller, toiletpapir, håndsæbe osv. De stiller krav om miljøhensyn i produktionen.

Energimærkningen gælder hårde hvidevarer, elpærer osv. A+++ findes på de mest energibesparende produkter og G på de mest energiforbrugende.

EU's økologimærke og Ø-mærket findes på fødevarer dyrket efter økologiske principper. Det betyder høj dyrevelfærd og ingen brug af bekæmpelsesmidler eller kunstgødning.

Indeklimamærket kan findes på vinduer, døre, tekstiler, maling, gulvbelægninger osv. Stiller krav til produktets påvirkning af luften indendørs

Ressourcepersonerne

Kontakt kommunens udbuds- og indkøbskontoret, hvis du har spørgsmål til indkøbsaftaler eller udfordringer i forbindelse med indkøb.

Gode miljømål på arbejdspladsen

Vi vil have fokus på, hvilke stoffer der indgår i de varer, materialer og legetøj vi indkøber. Produkterne skal overvejende være miljømærkede.

Vi vil kun Indkøbe og bruge giftfrie farver, baseret på voks (ikke sprit eller opløsningsmidler) samt giftfri (nærmest spiselige) limprodukter.

Vi vil have alle forældre tilmeldet beskedservice, så vi reducerer indkøbet af papir.

Vi vil give ansvaret for indkøb til nogle faste medarbejdere, og sikre at alle i institutionen er bevidste om hvem der er.

Vi vil beslutte og indføre - i samarbejde med forældrebestyrelsen – ikke længere at indkøbe de blå overtræksposer til sko, som vi ligger i gangen til forældre og gæster, når vejret var vådt. Vi vil i stedet købe gæstesutsko i flere størrelser.

Vi køber så vidt muligt varer igennem Albertslund kommunes indkøbsordninger. Hvis vi handler andre steder, vil vi undersøge firmaets miljøpolitikker og finde infornation om produktet. Vi vil gerne kunne se, at personalet går op i at finde ud af hvilket firma de handler hos, og at de er opsatte på ikke at købe noget der er skadeligt for mennesker eller miljøet.

Vi vil sørge for at alle vores cremer og sæbeprodukter til børnene ikke indeholder uhensigtsmæssige stoffer såsom parfume, farve, parabener m.m.

Læs mere

... om kommunens mål og resultater for indkøb i det grønne regnskab

Varme

Den rigtige temperatur er vigtig for vores trivsel på arbejdspladsen.

GR_Ikon _VarmeVi har som mål,

"at CO2-udslippet fra kommunale bygninger og biler reduceres med 2% årligt frem til 2015" og

"at det samlede CO2-udslip reduceres med 25% inden udgangen af 2015 i forhold til 2006".

I hverdagen har vi et direkte forbrug af varme. Det skal vi spare på så vidt muligt. Det handler især om at udnytte varmen optimalt ved at indstille varmeanlægget, så det passer til bygningen.

 

Gode råd til dig og dine kollegaer

- Brug altid alle radiatorer i rummet, og lad dem stå på samme niveau
- Radiatoren skal være varm i toppen og kold/håndvarm på returrøret
- Hvis der er returtermostater på radiatorerne, skal de stå mellem 2 og 3
- Luft dagligt ud med gennemtræk, 5-10 minutter ad gangen, af hensyn til indeklimaet
- Luk dørene mellem opholdsrum og koldere rum, f.eks. gangarealer
- Opvarm ikke et krybberum; det er et udendørsrum
- Spar på varmen ved at klæde jer på til årstiden

 

Ressourceperson

Kontakt Team Ejendomme på 4368 6742, hvis du har gode forslag til forbedringer i forhold til varmebesparelser på din arbejdsplads, eller hvis ventilationen kører uhensigtsmæssigt.

Gode miljømål

Agendacenter Albertslund har lavet et idekatalog om, hvordan man kan arbejde med at reducere varmeforbruget.

Andre gode miljømål kunne være følgende

Vi vil have mere fokus på indeklimaet ved jævnligt, at få luftet ud – flere gange om dagen. Vi vil sammen får nedskrevet faste rutiner for udluftning i de forskellige rum, for derved at få en bedre cirkulation af luften og indeklimaet. Vi vil gerne at børn og voksne kan mærke en forskel fra i dag, ved at luften jævnligt udskiftes og derfor ikke føles tung og varm.

Vi vil ændre "udluftningskultur" i vintermånederne, og lave kraftig udluftning i kort tid frem for at lade vinduerne stå åbne i længere tid. Så sikrer vi luftudskiftning uden at lokalerne nedkøles.

Vi vil gennemgå termostaterne på samtlige radiatorer, så de virker optimalt.

Læs mere

...om kommunens mål og resultater for varmebesparelser i det grønne regnskab

Vand

Der er stor forskel på arbejdspladsernes vandforbrug, men alle bruger vand fra vandhanen og i toilettet

GR_Ikon _Vand (1)Vi har som mål,

"at vandforbruget i de kommunale bygninger er reduceret med 25% i 2020 i forhold til 2010".

Rent vand er en begrænset ressource, og emnet vand handler kort og godt om ikke at bruge mere vand end nødvendigt.

 

 

 

 

Gode råd til dig og dine kollegaer

- Fyld opvaskemaskinen, og brug om muligt kort program/"ECO".
- Lad ikke vandet løbe
- Vælg lavt skyl på toillettet, hvis det er tilstrækkeligt
- Opsaml regnvand og brug det til græsplæne, planter, vandkamp osv.

Ressourceperson

Kontakt Team Ejendomme på 4368 6742, hvis du har gode forslag til forbedringer i forhold til vandbesparelser på din arbejdsplads.

Kontakt Callcenteret på 4368 6703, hvis et toilet løber eller hvis der er brug for at få udført andre mindre håndværksopgaver.

Gode miljømål

Agendacenter Albertslund har lavet et idekatalog om, hvordan man kan arbejde med vandbesparelser

Andre gode miljømål kunne være følgende

Vi vil sparre vand ved at montere vandbesparende palatorer på vandhanerne

Vi vil nedsætte vandforbruget ved ikke at skylde service af før brug af opvaskemaskinen

Vi vil lære børnene, hvordan de mest hensigtsmæssigt vasker hænderne og at slukke for vandet imens

Vi vil lære børn/ og deres forældre at lukke for vandet, når de børster tænder

Læs mere

...om kommunens målsætninger og resultater for vandbesparelser i det grønne regnskab.

 

Natur

Af en forstadskommune at være er Albertslund omgivet af særligt meget natur.

GR_Ikon _Natur (2)Vi har som mål,

"at øge tilgængeligheden til, anvendelse af og kendskabet til vores natur, herunder bynær natur".

Naturen er det liv, de planter og dyr, som er omkring os – også dem du ikke kan se. Og det er bare med at bruge den. God miljøopførsel indendørs – som at spare på vand, strøm, varme og sortere affald – er godt for naturen. Men vi skal også passe på den, når vi er derude. For de arbejdspladser, der plejer naturen og kommunens grønne områder, er emnet natur direkte koblet til den daglige praksis.

 

Gode råd til dig og dine kollegaer

- Smid aldrig affald i naturen
- Pluk gerne blomster til frokostbordet, men hvis der er få, så lad dem stå som føde for dyr og insekter
- Pluk gerne bær og frugter, men efterlad nogle til dyr og insekter
- Kontakt Materialegården på 4366 0466, hvis du ser noget, der ikke er, som det bør være. F.eks. får uden for indhegningen, efterladt affald, olie eller døde fisk i vandet.
På albertslund.dk/naturkort kan du finde oplysninger om dyr og planter i Albertslund og selv registrere dine egne fund.

Ressourceperson

Kontakt Team Natur og Trafik på 4368 6733 hvis du vil vide mere om byens natur eller have inspiration til udflugter og undervisning.

Gode miljømål


Vi vil lave forsøg med at spire og planter ud. Blandt andet, karse og solsikker.
Vi vil tage på naturkoloni i en uge.

Vi vil fortsat bruge forskellige legepladser.

Vi vil som en del af vores pædagogiske aktiviteter besøge Vikinglandsbyen, lave forskellige bålaktiviteter og lave forskellige natur-forsøg.

Vi vil vise omsorg for natur og nærmiljø ved at lære børnene at passe på natur og dyreliv, både på legeplads og i nærmiljø.

Vi vil indsamle affald på legeplads og i nærmiljø

Læs mere


...om kommunens mål og resultater på naturområdet i det grønne regnskab

 

Affald

Alle kommunale aktiviteter genererer forskellige former for affald.

GR_Ikon _AffaldVi har som mål,

"at reducere mængden af forbrændingsegnet affald med 30% i 2018 i forhold til 2010" og

"at genanvende 25% af plast og 20% af metal i 2018" og

"at deponere maksimalt 5% affald pr. år".

Emnet affald handler om at minimere mængden af affald og om at sortere og opbevare det affald, som ikke kan undgås, korrekt.

 

Vi kan minimere affaldet ved at købe fornuftigt ind, f.eks. gå efter minimal emballage, retur – og refill-emballager og undgå engangsmaterialer. Når først affaldet er der, kan det ofte genbruges. Det kræver blot, at vi sorterer det korrekt ved at følge vores sorteringsvejledning.

Retningslinjer for dig og dine kollegaer

Du skal følge den sorteringsvejledning, der gælder for din arbejdsplads. Din leder og miljørepræsentant ved, hvor du kan finde den. Du kan også se en skabelon for, hvordan I skal sortere under miljøarbejde sat i system.

Ressourceperson

Kontakt Team Affald og Genbrug på 4368 6844, hvis du har problemer med at overholde sorteringsvejledningen eller har spørgsmål om affald.

Gode miljømål

Vi vil skrive til alle, der uopfordret sender tidsskrifter, som vi ikke ønsker at beholde. Vi vil også skrive til alle, der sender et for stort antal pjecer eller større publikationer.

Vi vil vise børnene hvordan "gamle" materialer kan genbruges til nyt. For eksempel ved at lave sækkestole og puder ud af gamle cowboy bukser. Lave smykker ud af gamle cykelslanger. Lave robotter ud af elektroniske og mekaniske rester. Male glas fra smøreost, og lave dem til lysestager. Male metallåg eller dekoreres dem med pailletter, og laver dem til uroer. Male mælkekartoner og bruge dem til lanterner.

Vi vil kompostere køkkenaffald og amdrester og bruge mulden til vores planter

Vi vil fortsætte med kildesortering og lærer børn og voksne hvor papiret og pap smides ud til genbrug.

Vi vil lave genbrug med en tøjbyttedag, hvor forældre kan aflevere og hente brugt tøj til deres bøn fra andre børn

Vi vil forbedre forholdene sådan, at alle affaldstyper får deres egen afdeling i indhegningen. Vi laver evt. et mindre skur til affaldsindhegningen, som kan låses af til de fraktioner der kræver det.

Det er vigtigt at børnene lærer at sortere affald fra frugt og grønt til kompostering. Vi vil indkøbe nogle grønne bøtter til grønt affald, der skal komme ind sammen med bøtten til almindeligt affald på vores rulleborde ved spisning. Vi vil bede børnene om at smide frugt og grønt-rester i den grønne bøtte og snakke med dem om kompostering.

Vi har lavet an aftale med Vestforbrændingen om at vi indsamler batterier. 2 gange årligt bliver batterierne afhentet, og institutionen får 3,50 kr. pr. kg indsamlet batterier. Vi har besluttet at pengene skal gå til velgørende formål i den 3 verden.

I en måned blev alle madrester fra frokosten sendt tilbage til køkkenet inden det blev smidt ud. Her blev disse vejet og noteret. Månedens projekt førte til gode diskussioner om forholdet mellem børns selvstændighed, (selv at vurdere hvor stor en portion der skal på tallerkenen), service og "tagtøj" og hvor meget mad der blev sendt ind på stuerne til frokost som udgangspunkt.

Vi sælger hjemmelavede is i plastik kopper, både genbrugs og plastik kopper. Dem vil vi gerne have retur, i stedet for de bliver sat tilfældigt rundt omkring, eller smidt udenfor. Vi vil Sætte 1 kr. pant på, ved køb af en is. Den får man retur, når man afleverer bægret.

Vi vil opstille flaskeindsamlingsbeholdere i Albertslund Svøm & Fitness, hvor mange PET-flasker p.t. ryger i restaffald.

Læs mere

...om kommunens mål og resultater på affaldsområdet i det grønne regnskab

Transport

De fleste kommunale arbejdspladser har en eller anden form for transport i arbejdstiden.

GR_Ikon _TransportVi har som mål,

"at cykeltrafikken og den kollektive trafik samlet set øges med 25% i 2020 – alternativt reduceres biltrafikken med 25% – målt i forhold til 2010" og

"at mindst 50% af biltransporten i byen er baseret på alternative drivmidler i 2025".

Transport handler om at vælge den til formålet mest smarte transportform. Med smart mener vi grøn,sund og effektiv.

Hvis du ikke har brug for at transportere dig i arbejdstiden, kan du måske blive inspireret til at forgrønne din pendling.

 

Transportguide til dig og dine kollegaer

Vores arbejdsrelaterede transport skal være smart,og derfor bør du og dine kollegaer benytte kommunens transportguide. Den indeholder nogle enkelte tips og anbefalinger til, hvordan du kan prioritere din transport og spare CO2, tid og penge.

Ressourceperson

Kontakt Team Natur og Trafik på 4368 6872, hvis du ønsker sparring til f.eks. at lave en trafikplan for din arbejdsplads, eller hvis du har forslag til den offentlige transport i kommunen.

Gode miljømål

Vi vil arbejde for at beboere og personale i langt de fleste tilfælde bruger offentlig transport, cykler eller går.

Vi vil reducere antallet af "fysiske" møder til fordel for webmøder.

Vi vil vinde "Vi cykler til arbejde".

Vi vil konsekvent undersøge, om der er en fordel ved at benytte offentlig transport til møder fremfor transport i bil, fordi man kan benytte transporttiden til at arbejde i.

Vi vil styrke børnenes cykelevner, trykhed på cyklen og kendskab til stisystemet ved at øge antallet af udflugter på cykel.

Vi vil sammen med børnene gennemgå deres cykler, og se om de har ringeklokke, reflekser osv. Dette skal give en lærring af hvornår en cykel er klar til at køre på.

Læs mere

...om kommunens mål og resultater for transportområdet i det grønne regnskab

 

Miljøpædagogik og miljøformidling

Miljøpædagogik er at ruste kommunens børn og unge til at tage vare på vores omgivelser. Miljøformidling er alt det vi voksne gør, når vi fortæller eller indbyrdes taler om miljø.

GR(blomst ) - Ikon Miljoepaed Og FormidlingI Albertslund taler vi meget om miljøet, og emnet "formidling og miljøpædagogik" handler om, at vi gør det hyppigt og professionelt. Med andre ord, er miljødialogen forankret i hverdagen, og vi har styr på fup og fakta i miljødebatten.

 

Gode råd til dig og dine kollegaer

Vi møder mange mennesker i forbindelse med vores arbejde - unge og gamle, brugere og samarbejdspartnere. Hvis vi kan påvirke dem, vi møder, til at tage hensyn til miljøet, kan vi også gøre stor forskel. En grøn hverdag er altså også miljøformidling og miljøpædagogik. Her er nogle eksempler på, hvad du og dine kollegaer kan gøre.

Miljøformidling

- Vær åben og informer om miljøtiltag og -holdninger.

- Synliggør øvrige fordele, f.eks. økonomi, samarbejde og fællesskab.

- Brug den direkte kontakt men også opslagstavle, nyhedsbrev, hjemmeside osv.

- Sæt miljøtemaer på dagsorden og del erfaringer med dem du møder

- Vær opmærksom på kampagner og events, som kan introduceres til andre, f.eks. Vi cykler til Arbejder, Alle børn Cykler, Naturens Dag osv.

- Involver borgerne, f.eks. forældre, i jeres miljøarbejde

- Vær åben over for spørgsmål, gode ideer og praktiske udfordringer

Miljøpædagogik

- Tag initiativ til miljøpædagogiske aktiviteter omkring børn, unge og ældre f.eks. ved at arrangere loppemarkeder, byttedage med tøj, legetøj osv.

- Understøt at børn, unge og ældre får den nødvendige miljøfaglige viden og samtidig gør sig erfaringer med miljørigtig adfærd. Handlinger i praksis er vigtige, for vi kan have stor viden, som ikke påvirker vores adfærd.

- Vær en rollemodel. Det skaber troværdighed og har en afsmittende effekt.

- Ros unge såvel som ældre, når de træffer miljørigtige valg. Ros og anerkendelse skaber engagement og lyst til at træffe miljørigtige valg.

- Gør det nemt for alle at træffe det miljørigtige valg. F.eks. ved at sortere alt affald samme sted, at skilte med "husk at slukke lyset efter dig" osv.

Ressourceperson

Kontakt pædagogisk konsulent på 43 68 61 19, eller naturfagsvejlederen på 43 68 61 47, hvis du har spørgsmål til den miljøpædagogiske indsats på din arbejdsplads.

Gode miljømål

Først eksempler inden for miljøpædagogik

Vi vil arbejde for at børnene får større bevidsthed om og forståelse for, at vi skal passe på miljøet, ved selv at være med til at få køkkenhaven, drivhuset, blomsterbede og blomsterkasser til at fungere.

Vi vil fortsætte arbejdet med at indrette vores udeområde på en måde så børnenes nysgerrighed stimuleres. Så der er mulighed for at undres og undersøge dyr og insekter, og at eksperimentere og forarbejde frugt og grønt.

Vi fortsætter vores arbejde med at udvikle børnenes nysgerrighed og handlekompetence i forhold til at være nysgerrige og undersøgende i forhold til naturfænomener. Derudover arbejder vi aktivt med og i vores nyttehave. Vi planter og plejer grøntsager, høster og tilbereder afgrøderne. Derudover ønsker vi at arbejde med at forældrene får indsigt i, hvordan man kan bruge afgrøderne som ingredienser i måltider for på den måde, at sikre at tankerne omkring økologi og sund mad kommer ud over døren i institutionen.

Vi går også ud i naturen og finder bl.a. æbler og rødbeder. Vi tilbereder dem på forskellige måder, for at vise børnene, at man ikke behøves at finde mad i supermarkedet, pakket ind i noget der senere bliver til affald.

Besøg fx vores genbrugsstation "Materialegården", hvor børnene kan lære om affaldssortering, som rækker ud over det, vi gør her i børnehaven.

Fokus på miljø. Her fortæller vi børnene, at de kan gøre en indsats ved at slukke lyset, når de forlader et rum samt i de lyse timer, huske at slukke for vandet efter endt afvaskning af hænder, og ved at tegne på begge sider af et papir. Vi opsætter et point-sytem-ark, hvor børnene får en stjerne hver gang de har husket en af ovenstående ting.

Ekskursion med personalet til Vestforbrænding i Glostrup.

Vil vil gøre opmærksom på vores miljøarbejde i Jobcentrets nyhedsbreve.

Vi vil gennem matematik- og naturfagsundervisningen følge Fælles Mål for fagene og give eleverne viden om, forståelse for og indsigt i bl.a. CO2 udledning og vedvarende energi. Vi vil gøre naturfag og matematik sjovt og praktisk anvendeligt i hverdagen. 

Vi vil tydeliggøre elevernes rolle i at passe på miljøet og være miljøbevidste. Samt få en forståelse af samfundets rolle i forhold til miljøspørgsmål. 

Vi vil give eleverne kendskab til, hvordan man som borger har et ansvar for meget energi, man selv forbruger. Eleverne skal indsamle data om, hvor meget energi der bliver brugt i deres egne hjem.

Øge elevernes viden om affald og vandets muligheder. Besøge Vestforbrænding og Avedøre Spildevandscenter.

Vi vil besøge Agendacentret, for at gøre medarbejderne i hjemmeplejen bevidst om, hvad Agendacentret er, og hvad centret kan bruges til.

Læs mere

Miljøpædagogik og forståelse for miljø og natur er en del af den åbne skole i Albertslund. Her kan lærere og pædagoger finde inspiration til den varierede undervisning i skolen. Derudover er skolerne tilmeldt Grønt flag under Friluftsrådet i 2016. Læs mere om åben skole i Albertslund her