El

Elektricitet holder vores arbejdsplads i gang.


GR_Ikon _ELVi har som mål,

"at CO2-udslippet fra kommunale bygninger og biler reduceres med 2% årligt frem til 2015" og

"at det samlede CO2-udslip reduceres med 25% inden udgangen af 2015 i forhold til 2006".

Selvom elektriciteten bliver mere og mere grøn og baseret på vedvarende energikilder, har vi et direkte forbrug af elektricitet hver dag, og det skal vi begrænse så vidt muligt.

 

Gode råd til dig og dine kollegaer

- Vurdér om det er nødvendigt at have lyset tændt
- Sluk lyset når du er den sidste, der forlader lokalet
- Vurdér om der er områder, hvor der med fordel kan etableres lysstyring
- Skru ned for lysstyrken på computerskærmen, f.eks. helt ned på 20 %
- Sæt tidsstyring på sodavands- og slikautomater, så de ikke kører unødigt
- Fyld vaskemaskine og tørretumbler helt op og vask ved lave temperaturer
- Brug kun tørreskabe, når det er strengt nødvendigt - Et fyldt er bedre end to halvtomme
- Stil ikke køleskab/fryser i et varmt lokale og afrim det jævnligt
- Hold køleskabs-/fryserdøren åben så kortvarigt som muligt
- Brug før- og eftervarmen på ovnen og begræns brugen af grillfunktionen
- Brug gerne opvaskemaskine – men på lav temperatur og kort program
- Kog ikke mere vand i elkedlen, end du har brug for, og afkalk den jævnligt
- Sørg for at elektronik og transformatorer ikke bruger standby-strøm. Play Station, mobilopladere, printere og omformere på lamper er typiske syndere.

Ressourceperson

Kontakt Team Ejendomme på 4368 6742, hvis du har gode forslag til forbedringer i forhold til elbesparelser på din arbejdsplads.

Gode miljømål på arbejdspladsen

Eksempler

Vi vil slukke computerne helt, uden for vores åbningstid

Vi vil undersøge om vi kan fjerne ½ delen af vores lysstofrør, og håber at det kan ses på elforbruget næste år.

Vi vil pille det sidste tørreskab ned, og i stedet hænger tøjet til tørre uden for, når det kan lade sig gøre.

Vi vil for hvert enkelt kontor tage mindst tre stikprøver i en sammenhængende periode, som højst strækker sig over en måned. Minimum 95 % af stikprøverne skal vise, at de ansatte har husket at slukke for det elktroniske udstyr når de ikke er på kontoret.

Vi vil afkalke kogekedler, opvaskemaskiner, og afrime køleskabe & frysere.

Læs mere

...om kommunens målsætninger og resultater for elbesparelser i det grønne regnskab