Miljøpædagogik og miljøformidling

Miljøpædagogik er at ruste kommunens børn og unge til at tage vare på vores omgivelser. Miljøformidling er alt det vi voksne gør, når vi fortæller eller indbyrdes taler om miljø.


GR(blomst ) - Ikon Miljoepaed Og FormidlingI Albertslund taler vi meget om miljøet, og emnet "formidling og miljøpædagogik" handler om, at vi gør det hyppigt og professionelt. Med andre ord, er miljødialogen forankret i hverdagen, og vi har styr på fup og fakta i miljødebatten.

 

Gode råd til dig og dine kollegaer

Vi møder mange mennesker i forbindelse med vores arbejde - unge og gamle, brugere og samarbejdspartnere. Hvis vi kan påvirke dem, vi møder, til at tage hensyn til miljøet, kan vi også gøre stor forskel. En grøn hverdag er altså også miljøformidling og miljøpædagogik. Her er nogle eksempler på, hvad du og dine kollegaer kan gøre.

Miljøformidling

- Vær åben og informer om miljøtiltag og -holdninger.

- Synliggør øvrige fordele, f.eks. økonomi, samarbejde og fællesskab.

- Brug den direkte kontakt men også opslagstavle, nyhedsbrev, hjemmeside osv.

- Sæt miljøtemaer på dagsorden og del erfaringer med dem du møder

- Vær opmærksom på kampagner og events, som kan introduceres til andre, f.eks. Vi cykler til Arbejder, Alle børn Cykler, Naturens Dag osv.

- Involver borgerne, f.eks. forældre, i jeres miljøarbejde

- Vær åben over for spørgsmål, gode ideer og praktiske udfordringer

Miljøpædagogik

- Tag initiativ til miljøpædagogiske aktiviteter omkring børn, unge og ældre f.eks. ved at arrangere loppemarkeder, byttedage med tøj, legetøj osv.

- Understøt at børn, unge og ældre får den nødvendige miljøfaglige viden og samtidig gør sig erfaringer med miljørigtig adfærd. Handlinger i praksis er vigtige, for vi kan have stor viden, som ikke påvirker vores adfærd.

- Vær en rollemodel. Det skaber troværdighed og har en afsmittende effekt.

- Ros unge såvel som ældre, når de træffer miljørigtige valg. Ros og anerkendelse skaber engagement og lyst til at træffe miljørigtige valg.

- Gør det nemt for alle at træffe det miljørigtige valg. F.eks. ved at sortere alt affald samme sted, at skilte med "husk at slukke lyset efter dig" osv.

Ressourceperson

Kontakt pædagogisk konsulent på 43 68 61 19, eller naturfagsvejlederen på 43 68 61 47, hvis du har spørgsmål til den miljøpædagogiske indsats på din arbejdsplads.

Gode miljømål

Først eksempler inden for miljøpædagogik

Vi vil arbejde for at børnene får større bevidsthed om og forståelse for, at vi skal passe på miljøet, ved selv at være med til at få køkkenhaven, drivhuset, blomsterbede og blomsterkasser til at fungere.

Vi vil fortsætte arbejdet med at indrette vores udeområde på en måde så børnenes nysgerrighed stimuleres. Så der er mulighed for at undres og undersøge dyr og insekter, og at eksperimentere og forarbejde frugt og grønt.

Vi fortsætter vores arbejde med at udvikle børnenes nysgerrighed og handlekompetence i forhold til at være nysgerrige og undersøgende i forhold til naturfænomener. Derudover arbejder vi aktivt med og i vores nyttehave. Vi planter og plejer grøntsager, høster og tilbereder afgrøderne. Derudover ønsker vi at arbejde med at forældrene får indsigt i, hvordan man kan bruge afgrøderne som ingredienser i måltider for på den måde, at sikre at tankerne omkring økologi og sund mad kommer ud over døren i institutionen.

Vi går også ud i naturen og finder bl.a. æbler og rødbeder. Vi tilbereder dem på forskellige måder, for at vise børnene, at man ikke behøves at finde mad i supermarkedet, pakket ind i noget der senere bliver til affald.

Besøg fx vores genbrugsstation "Materialegården", hvor børnene kan lære om affaldssortering, som rækker ud over det, vi gør her i børnehaven.

Fokus på miljø. Her fortæller vi børnene, at de kan gøre en indsats ved at slukke lyset, når de forlader et rum samt i de lyse timer, huske at slukke for vandet efter endt afvaskning af hænder, og ved at tegne på begge sider af et papir. Vi opsætter et point-sytem-ark, hvor børnene får en stjerne hver gang de har husket en af ovenstående ting.

Ekskursion med personalet til Vestforbrænding i Glostrup.

Vil vil gøre opmærksom på vores miljøarbejde i Jobcentrets nyhedsbreve.

Vi vil gennem matematik- og naturfagsundervisningen følge Fælles Mål for fagene og give eleverne viden om, forståelse for og indsigt i bl.a. CO2 udledning og vedvarende energi. Vi vil gøre naturfag og matematik sjovt og praktisk anvendeligt i hverdagen. 

Vi vil tydeliggøre elevernes rolle i at passe på miljøet og være miljøbevidste. Samt få en forståelse af samfundets rolle i forhold til miljøspørgsmål. 

Vi vil give eleverne kendskab til, hvordan man som borger har et ansvar for meget energi, man selv forbruger. Eleverne skal indsamle data om, hvor meget energi der bliver brugt i deres egne hjem.

Øge elevernes viden om affald og vandets muligheder. Besøge Vestforbrænding og Avedøre Spildevandscenter.

Vi vil besøge Agendacentret, for at gøre medarbejderne i hjemmeplejen bevidst om, hvad Agendacentret er, og hvad centret kan bruges til.

Læs mere

Miljøpædagogik og forståelse for miljø og natur er en del af den åbne skole i Albertslund. Her kan lærere og pædagoger finde inspiration til den varierede undervisning i skolen. Derudover er skolerne tilmeldt Grønt flag under Friluftsrådet i 2016. Læs mere om åben skole i Albertslund her