Natur

Af en forstadskommune at være er Albertslund omgivet af særligt meget natur.


GR_Ikon _Natur (2)Vi har som mål,

"at øge tilgængeligheden til, anvendelse af og kendskabet til vores natur, herunder bynær natur".

Naturen er det liv, de planter og dyr, som er omkring os – også dem du ikke kan se. Og det er bare med at bruge den. God miljøopførsel indendørs – som at spare på vand, strøm, varme og sortere affald – er godt for naturen. Men vi skal også passe på den, når vi er derude. For de arbejdspladser, der plejer naturen og kommunens grønne områder, er emnet natur direkte koblet til den daglige praksis.

 

Gode råd til dig og dine kollegaer

- Smid aldrig affald i naturen
- Pluk gerne blomster til frokostbordet, men hvis der er få, så lad dem stå som føde for dyr og insekter
- Pluk gerne bær og frugter, men efterlad nogle til dyr og insekter
- Kontakt Materialegården på 4366 0466, hvis du ser noget, der ikke er, som det bør være. F.eks. får uden for indhegningen, efterladt affald, olie eller døde fisk i vandet.
På albertslund.dk/naturkort kan du finde oplysninger om dyr og planter i Albertslund og selv registrere dine egne fund.

Ressourceperson

Kontakt Team Natur og Trafik på 4368 6733 hvis du vil vide mere om byens natur eller have inspiration til udflugter og undervisning.

Gode miljømål


Vi vil lave forsøg med at spire og planter ud. Blandt andet, karse og solsikker.
Vi vil tage på naturkoloni i en uge.

Vi vil fortsat bruge forskellige legepladser.

Vi vil som en del af vores pædagogiske aktiviteter besøge Vikinglandsbyen, lave forskellige bålaktiviteter og lave forskellige natur-forsøg.

Vi vil vise omsorg for natur og nærmiljø ved at lære børnene at passe på natur og dyreliv, både på legeplads og i nærmiljø.

Vi vil indsamle affald på legeplads og i nærmiljø

Læs mere


...om kommunens mål og resultater på naturområdet i det grønne regnskab