Transport

De fleste kommunale arbejdspladser har en eller anden form for transport i arbejdstiden.


GR_Ikon _TransportVi har som mål,

"at cykeltrafikken og den kollektive trafik samlet set øges med 25% i 2020 – alternativt reduceres biltrafikken med 25% – målt i forhold til 2010" og

"at mindst 50% af biltransporten i byen er baseret på alternative drivmidler i 2025".

Transport handler om at vælge den til formålet mest smarte transportform. Med smart mener vi grøn,sund og effektiv.

Hvis du ikke har brug for at transportere dig i arbejdstiden, kan du måske blive inspireret til at forgrønne din pendling.

 

Transportguide til dig og dine kollegaer

Vores arbejdsrelaterede transport skal være smart,og derfor bør du og dine kollegaer benytte kommunens transportguide. Den indeholder nogle enkelte tips og anbefalinger til, hvordan du kan prioritere din transport og spare CO2, tid og penge.

Ressourceperson

Kontakt Team Natur og Trafik på 4368 6872, hvis du ønsker sparring til f.eks. at lave en trafikplan for din arbejdsplads, eller hvis du har forslag til den offentlige transport i kommunen.

Gode miljømål

Vi vil arbejde for at beboere og personale i langt de fleste tilfælde bruger offentlig transport, cykler eller går.

Vi vil reducere antallet af "fysiske" møder til fordel for webmøder.

Vi vil vinde "Vi cykler til arbejde".

Vi vil konsekvent undersøge, om der er en fordel ved at benytte offentlig transport til møder fremfor transport i bil, fordi man kan benytte transporttiden til at arbejde i.

Vi vil styrke børnenes cykelevner, trykhed på cyklen og kendskab til stisystemet ved at øge antallet af udflugter på cykel.

Vi vil sammen med børnene gennemgå deres cykler, og se om de har ringeklokke, reflekser osv. Dette skal give en lærring af hvornår en cykel er klar til at køre på.

Læs mere

...om kommunens mål og resultater for transportområdet i det grønne regnskab