Vand

Der er stor forskel på arbejdspladsernes vandforbrug, men alle bruger vand fra vandhanen og i toilettet


GR_Ikon _Vand (1)Vi har som mål,

"at vandforbruget i de kommunale bygninger er reduceret med 25% i 2020 i forhold til 2010".

Rent vand er en begrænset ressource, og emnet vand handler kort og godt om ikke at bruge mere vand end nødvendigt.

 

 

 

 

Gode råd til dig og dine kollegaer

- Fyld opvaskemaskinen, og brug om muligt kort program/"ECO".
- Lad ikke vandet løbe
- Vælg lavt skyl på toillettet, hvis det er tilstrækkeligt
- Opsaml regnvand og brug det til græsplæne, planter, vandkamp osv.

Ressourceperson

Kontakt Team Ejendomme på 4368 6742, hvis du har gode forslag til forbedringer i forhold til vandbesparelser på din arbejdsplads.

Kontakt Callcenteret på 4368 6703, hvis et toilet løber eller hvis der er brug for at få udført andre mindre håndværksopgaver.

Gode miljømål

Agendacenter Albertslund har lavet et idekatalog om, hvordan man kan arbejde med vandbesparelser

Andre gode miljømål kunne være følgende

Vi vil sparre vand ved at montere vandbesparende palatorer på vandhanerne

Vi vil nedsætte vandforbruget ved ikke at skylde service af før brug af opvaskemaskinen

Vi vil lære børnene, hvordan de mest hensigtsmæssigt vasker hænderne og at slukke for vandet imens

Vi vil lære børn/ og deres forældre at lukke for vandet, når de børster tænder

Læs mere

...om kommunens målsætninger og resultater for vandbesparelser i det grønne regnskab.