Varme

Den rigtige temperatur er vigtig for vores trivsel på arbejdspladsen.


GR_Ikon _VarmeVi har som mål,

"at CO2-udslippet fra kommunale bygninger og biler reduceres med 2% årligt frem til 2015" og

"at det samlede CO2-udslip reduceres med 25% inden udgangen af 2015 i forhold til 2006".

I hverdagen har vi et direkte forbrug af varme. Det skal vi spare på så vidt muligt. Det handler især om at udnytte varmen optimalt ved at indstille varmeanlægget, så det passer til bygningen.

 

Gode råd til dig og dine kollegaer

- Brug altid alle radiatorer i rummet, og lad dem stå på samme niveau
- Radiatoren skal være varm i toppen og kold/håndvarm på returrøret
- Hvis der er returtermostater på radiatorerne, skal de stå mellem 2 og 3
- Luft dagligt ud med gennemtræk, 5-10 minutter ad gangen, af hensyn til indeklimaet
- Luk dørene mellem opholdsrum og koldere rum, f.eks. gangarealer
- Opvarm ikke et krybberum; det er et udendørsrum
- Spar på varmen ved at klæde jer på til årstiden

 

Ressourceperson

Kontakt Team Ejendomme på 4368 6742, hvis du har gode forslag til forbedringer i forhold til varmebesparelser på din arbejdsplads, eller hvis ventilationen kører uhensigtsmæssigt.

Gode miljømål

Agendacenter Albertslund har lavet et idekatalog om, hvordan man kan arbejde med at reducere varmeforbruget.

Andre gode miljømål kunne være følgende

Vi vil have mere fokus på indeklimaet ved jævnligt, at få luftet ud – flere gange om dagen. Vi vil sammen får nedskrevet faste rutiner for udluftning i de forskellige rum, for derved at få en bedre cirkulation af luften og indeklimaet. Vi vil gerne at børn og voksne kan mærke en forskel fra i dag, ved at luften jævnligt udskiftes og derfor ikke føles tung og varm.

Vi vil ændre "udluftningskultur" i vintermånederne, og lave kraftig udluftning i kort tid frem for at lade vinduerne stå åbne i længere tid. Så sikrer vi luftudskiftning uden at lokalerne nedkøles.

Vi vil gennemgå termostaterne på samtlige radiatorer, så de virker optimalt.

Læs mere

...om kommunens mål og resultater for varmebesparelser i det grønne regnskab