Arbejdspladsens miljømål

Alle arbejdspladser har hvert år mindst et miljømål.


På arbejdspladsen tilrettelægger i selv jeres miljømål. Jeres miljømål kan være at deltage i en fælles miljøindsats, eller det kan være et miljømål i selv beslutter. Din leder og miljørepræsentant holder tov i processen.

De bedste resultater nås, når jeres personalegruppe er med i processen, og drøfter, hvilket emne der passer bedst til jer, og hvordan arbejdet bedst gribes an. I kan hente inspiration ved at kigge under miljøblomstens otte emner.

Fælles miljøindsats

Albertslund Kommune vælger hvert år minimum en fælles miljøindsats, som flere arbejdspladser arbejder med i fællesskab. Din arbejdsplads kan deltage i en fælles miljøindsats, og på den måde have et miljømål.
En fælles miljøindsats fokuserer på et af miljøblomstens emner, så flere trækker i samme retning, og mere mærkbare resultater kan nås.

  • I 2014 arbejdes der med natur som fælles miljøindsats. Alle daginstitutioner og dagplejen deltager som udgangspunkt i denne indsats.

En fælles miljøindsats har en tovholder og en handlingsplan med aktiviteter. I nogle tilfælde kan en gruppe af arbejdspladser blive udpeget til at deltage. Tovholderen præsenterer i fåråret kommunens chefforum for resultater og erfaringer fra den fælles miljøindsats.