Miljølæseplaner 2012

Miljølæseplaner(ne) er forskellige materialer til brug i undervisningen for at understøtte elevernes forståelse af miljøproblematikker og styrke deres miljøbevidsthed og handlekompetence.


MILJØLÆSEPLANER

Miljølæseplanerne er med til at understøtte arbejdet med den naturfaglige dimension i undervisningen og tager udgangspunkt i kommunens miljøprofil og skolernes hidtidige arbejde med miljø, som allerede flere steder er en del af undervisningen og den miljøpædagogiske praksis. Udarbejdelsen af miljølæseplaner er (også) en indsats i forbindelse med den kommende skolestrategi.

Tovholder:

Pædagogisk konsulent Louise Sjøgren, BUF, louise.sjøgren@albertslund.dk tlf. 43683309

Deltagere:

Skole-miljørepræsentanterne (mindst èn fra hver folkeskole indgår i arbejdsgruppen) og Kristoffer Kejser (MTF)

Deltagerne sørger for at:

- Medbringe materialer og diverse input til arbejdsmøderne

- Bidrage konstruktivt i udarbejdelsesprocessen

- Præsentere miljøindsatsen på et pædagogisk rådsmøde

- Være fanebærere for miljøindsatsen på skolerne i implementerings- og udbredelsesfasen – skolebibliotekerne kan inddrages i implementeringsfasen.

Tovholderen sørger for at:

- Tre arbejdsmøder afholdes i foråret 2012.

- Samle ideer, materialer og skabe sammenhæng ift. fælles mål for de relevante fag og kommunens miljøpolitik og det systematiske miljøarbejde. Sammenhængen vil fremgå af det endelig udkast til miljølæseplanerne.

- Udarbejde det endelige udkast til miljølæseplanerne i maj/juni 2012.

- Tilbyde sparring og understøttelse ift. implementeringen af læseplanerne på skolerne.

Udarbejdet d. 6. juni 2012