Ekstern revision

En gang om året revideres det systematiske miljøarbejde af en ekstern miljørevisor.


Miljørevisionen afgør, om miljøarbejdet lever op til kravene i EU's EMAS forordning, og udsteder i givet fald et certifikat som bevis herpå.

Revisionen foregår dels med et revisionsbesøg hos de systemansvarlige, og dels med revisionsbesøg på et antal udvalgte arbejdspladser. Kommunens miljøredegørelse revideres også. Revisionen foregår i begyndelsen af juni.

EMAS Logo m

Kommunems EMAS logo