Ledelsen

Det er til enhver tid lederen på den enkelte arbejdsplads, der har ansvaret for at arbejdspladsen lever op til de krav, der er til det systematiske miljøarbejde.


Konkret er det:

- At arbejdspladsen har en miljøhåndbog

- At alle medarbejdere kender miljøhåndbogen

- At arbejdspladsen har et miljømål

- At arbejdspladsen deltager i miljøseminarerne og miljøsamtalen

- At nye medarbejdere introduceres til kommunens miljøarbejde

- At miljøarbejdet afspejler arbejdspladsens miljøforhold, og styrkes år for år

Nye ledere kan henvende sig til Miljø & Teknikafdelingen og aftale et introducerende møde om kommunens miljøarbejde.

Kontakt Andreas Hedeby Jensen, ahb@albertslund.dk. T: 43 68 68 15.