Miljøhåndbog og affaldssortering

Alle medarbejdere skal kende miljøhåndbogen.


Arbejdspladsens miljøhåndbog indeholder retningslinjer for god miljøadfærd, som alle medarbejdere i Albertslund Kommune skal følge.

Den indeholder også kontaktoplysninger på medarbejdere som din miljørepræsentant skal kontakte, hvis nogen på arbejdspladsen ikke kan efterleve miljøhåndbogens retningslinjer eller er i tvivl om hvordan man gør.

Din miljørepræsentant eller leder kan fortælle dig, hvor jeres lokale miljøhåndbog findes.

Download en miljøhåndbog

Her findes de senest opdaterede miljøhåndbøger som man kan hente ned. Der er fire forskellige typer, og du skal vælge den der passer til affaldsordningen på din arbejdsplads.
Først skal du gemme miljøhåndbogen lokalt. Derefter skal du indarbejde jeres egen tekst i vejledningen om affaldssortering og i sidste afsnit "miljø på/i".
Miljøhåndbog nr. 1 - For arbejdspladser med gårdmandsordning
Miljøhåndbog nr. 2 - For arbejdspladser med affaldsansvarlig medarbejder
Miljøhåndbog nr. 3 - For arbejdspladser med affaldsgård, der varetages af teknisk servicepersonale
Miljøhåndbog nr. 4 - For rådhuset

Sorteringsvejledninger


Du kan også hente sorteringsvejledningerne separat og have den hængende fremme - f.eks. der hvor I sorterer jeres affald.
Sorteringsvejledning for arbejdspladser med gårdmandsordning

Sorteringsvejledning for arbejdspladser med affaldsansvarlig medarbejder

Sorteringsvejledning for arbejdspladser med affaldsgård, der varetages af teknisk servicepersonale.

Sorteringsvejledning for rådhuset

For at printe...


Skal du printe miljøhåndbøgerne som en pjece i A5 format, skal du måske foretage nogle printerindstillinger. Følg denne vejledning.


Bemærk: Miljøhåndbogen skal et sideantal der kan divideres med 4 (altså 16, 20 eller 24), for at siderne vil passe som pjece.
Du kan altid få dine dokumenter trykt på rådhusets trykkeri. Kontakt morten.sepstrup.sorensen@albertslund.dk