Formål


Det er hensigten, at virksomhedens ledelse og medarbejdere skal se en APV som en arbejdsmetode og en løbende proces, der har til formål at forbedre arbejdsmiljøet og skabe trivsel blandt de ansatte.