Elementer i handlingsplanen


En handlingsplan er et værktøj, der både indeholder en aktivitets- og tidsplan. Det skal fremgå af planen, i hvilken rækkefølge de konstaterede problemer bliver prioriteret og løst. Handlingsplanen bør indeholde følgende elementer:

  • En kort beskrivelserne af problemerne
  • En kort beskrivelse af de valgte løsninger
  • Oplysninger om, hvornår løsningerne vil være gennemført
  • Navn på den/de, der er ansvarlig/e for, at løsningen gennemføres