Evaluering


Fundamentet for evalueringen lægges, når man drøfter, hvordan APV'en skal gennemføres. I starten drøftes forventninger, formål, mål, proces mv. og disse kan være udgangspunktet for en evaluering.

Evalueringen kan foregå både i sikkerhedsgrupperne, hvor den praktiske gennemførelse af APV'en har fundet sted, og i sikkerhedsudvalget, der har defineret rammerne, tilrettelagt og koordineret gennemførelsen af APV.

En evaluering kan fx handle om:

  • processen
  • mål
  • resultater
  • effekter