Inddragelse af sygefravær


Det tredje element i APV-processen handler om at inddrage sygefravær. Virksomheden skal med udgangspunkt i sygefraværet som sådan vurdere, om der er forhold i arbejdsmiljøet, der kan medvirke til sygefraværet. Inddragelsen af sygefravær indebærer ikke, at virksomheden pålægges en forpligtelse til at udarbejde en sygefraværsstatistik.

Det er ikke sygefraværet, men arbejdsmiljøets virkning på sygefraværet, der skal tages stilling til. Der tages udgangspunkt i det samlede sygefravær, men når der sættes ind over for arbejdsmiljøet, er det det arbejdsmiljørelaterede sygefravær, der kan blive nedbragt. Derimod skal APV'en ikke forholde sig til enkeltpersoners sygefravær.