Kortlægning


Første skridt i APV-processen er at kortlægge virksomhedens arbejdsmiljøproblemer. Det er her, arbejdsmiljøvejviseren kommer ind i billedet. Den kan være en god hjælp for virksomheden, når den skal identificere sine egne arbejdsmiljøproblemer.

Hvis der ikke registreres nogen arbejdsmiljøproblemer i virksomheden, skal det fremgå af APV'en. Det skal fremgå skriftligt, at

  • Virksomheden har kortlagt arbejdsmiljøforholdene
  • Sikkerhedsorganisationen har været inddraget
  • Der ikke er konstateret nogen arbejdsmiljøproblemer